AnnonceLuk annonce
´Corona-gave´ for 900.000 kr. til kommunens ansatte

14-12-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Økonomiudvalget har netop vedtaget at give 200 kr. pr. ansat til alle afdelinger i Kalundborg Kommune, da 2020 har været et vanskeligt år for mange, og pengene skal bruges til, hvad de kalder trivselsforandringer.

2020 har for alle været et anderledes år. På mange områder har det ikke været muligt at gennemføre planlagte aktiviteter på grund af de restriktioner COVID-19 har medført, heller ikke i kommunalt regi. Derfor har kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune besluttet at give alle afdelinger i kommunen 200 kr. pr. medarbejder til det, de kalder trivselsforandringer.

Pengene gives til hver enkelt enhed i kommunen, da man i kommunalbestyrelsen mener, at restriktionerne i forbindelse med COVID-19 har haft konsekvenser for alle ansatte i Kalundborg Kommune. I referatet fra Økonomiudvalgsmødet den 9. december står der således: ”Alle har måtte omstille sig mere eller mindre, og alle har ydet en ekstra indsats under til tider vanskelige vilkår. Mange aktiviteter såvel faglige som sociale har ikke kunne gennemføres på baggrund af restriktionerne. Mange ting er udsat, men der vil også være aktiviteter som ikke kan gennemføres. Årets aktivitetsdag blev aflyst, det samme er overgået årets julefrokost, og det er nu også indskærpet at lokale julehyggearrangementer og traditioner heller ikke kan gennemføres i år.”

Kommunalbestyrelsen vil derfor gerne anerkende den indsats, alle ansatte i Kalundborg Kommune har ydet i 2020, og på den baggrund understøtte alle enheder med en ekstra bevilling på 200 kr. pr medarbejder til at understøtte trivsel på de enkelte arbejdspladser. Det betyder ikke, at hver enkelt medarbejder nødvendigvis får udbetalt 200 kroner. Pengene kan man, efter drøftelser i de enkelte MED-udvalg, selv finde ud af, hvad man vil bruge til.

De seneste økonomital for Kalundborg Kommune viser, at der faktisk er et mindre beløb penge tilbage i 2020, bl.a. fordi der har været et mindre forbrug på udgifterne til politikere, herunder møder, rejser og konferencer. Budgetpartierne (B, C, O og V) har på den baggrund på deres seneste møde aftalt bl.a., at give penge til de kommunale arbejdspladser grundet COVID-19 situationen. Der er ca. 4.500 medarbejdere ansat i Kalundborg Kommune. Det betyder, at der bruges 900.000 kr., der finansieres via træk på kassen.

Niels Erik Danielsen (Ø) stillede i øvrigt ændringsforslag om, at tilskud til trivselsmidler i stedet skulle udgøre 400 kr. pr. medarbejder, dette blev dog ikke vedtaget.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0