AnnonceLuk annonce
Etablering af cykelsti på trapperne

04-12-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Etableringen af cykelstien mellem Drøsselbjerg og Kirke-Helsinge er lidt forsinket, men er på trapperne. Trafiksikkerheden for de sårbare bilister er ligeledes i fokus.

Der er afsat 10,22 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke-Helsinge. I forbindelse med prioriteringen af anlægsbudgettet til trafiksikkerhed i 2020 blev der ydermere afsat 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter på strækningen fra Gørlev til Kirke Helsinge, og i budgetaftalen for 2021-2024 er der afsat 3 mio. kr. til trafiksikkerhed og vedligehold på Helsingevej, Mullerupvej og Bildsøvej fra Kirke Helsinge til kommunegrænsen. 

”Vi skulle have været begyndt, men vi er lidt forsinkede grundet cykelstiprojektet på Røsnæs. Men nu går vi i gang det er planen, at vi skal holde borgermøde i begyndelsen  af 2021, vi vil jo gerne inddrage borgerne i området. Planen er, at vi går i gang, anlægsarbejdet til maj/juni næste år. Der er planlagt, at der skal gå en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen," fortæller Jakob Beck, der er udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget (V), og fortsætter: "De 3 mio. kr. skal primært bruges til kantopretning af vejen, den trænger virkelig. Endelig er der selvfølgelig også trafiksikkerhed i Kirke Helsinge, mellem Kirke helsigne og Gørlev. I den forbindelse tager man selvfølgelig dialogen med Kirke Helsigne Skole i betragtning. Det bliver godt for de sårbare trafikanter, at vi får det her lavet."

Trafiksikkerhed

Der etableres chikaner på Helsingevej i byzonen i Gørlev med henblik på at sænke hastigheden på strækningen. I Kirke Helsinge by etableres 2 minus 1 vejafmærkning de steder, hvor der er mødesigt, suppleret med en hævet flade for at sikre overgangen for skolebørn på Kirke Helsinge Skole. Til den samlede strækning fra Kirke Helsinge til kommunegrænsen på Bildsøvej er der i 2021 afsat et anlægsbeløb på 3 mio. kr. til trafiksikkerhed og vejvedligeholdelse. Pengene skal primært bruges til kantforbedring af vejen. På den strækning, der går gennem Drøsselbjerg by blev der i 2018 etableret vejbump og ny vejafmærkning. Herudover er der opsat elektronisk fartmåler. Projektet er afsluttet, og administrationen har evalueret projektet med nye trafikmålinger i 2019. Gennemsnitshastigheden er efter gennemførsel af trafiksikkerhedstiltagene faldet med cirka 10 km/t. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0