AnnonceLuk annonce
Succes med at mindske brugen af pesticider

04-12-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune har længe skulle udfase brugen af pesticider på kommunale arealer, og de er i gang.

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat en driftsbevilling på 1 mio. kr. årligt fra 2020 til maskinel rydning af ukrudt på faste belægninger i byerne. Kommunalbestyrelsen besluttede herudover på sit møde den 29. april 2020, via en revideret pesticidhandleplan, at begrænse brugen af pesticider på kommunale arealer. Pesticidforbruget frem til 26. november 2020 ligger således på 7,79 liter, fordelt på invasive arter. Der har således ikke været anvendt RoundUp på faste belægninger, som er det område, hvor størstedelen af forbruget har ligget de foregående år. Pesticidforbruget på samme tidspunkt sidste år lå på cirka 80 liter.

Succes med at mindske brugen af pesticider

Ifølge formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jacob Beck (V) er den pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortove og nuværende pesticidanvendelse for 2020 en succes. 

”Det er en kæmpe succes, vi er gået fra at bruge 80 liter RoundUp sidste år mod i år kun at bruge lige knap 8 liter. Vi har derimod købt WeedMaster, der fjerner ukrudt med kogende vand. Det har fungeret rigtig godt, og vi har fået positive tilbagemeldinger fra erhvervsråd og handelstandsforeninger i de større byer, hvor vi har testet den. Målet er jo at udfase brugen af pesticider, og maskinen er netop indkøbt for at nå det mål,” siger Jakob Beck.

Fjerner ukrudt med kogende vand

I forbindelse med beslutningerne om at foretage pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på en lang række belægninger i kommunen, købte kommunen i år en såkaldt ”WeedMaster”, som på baggrund af test og erfaringer fra andre kommuner, vurderes at være den mest effektive metode til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på nuværende tidspunkt. Maskinen identificerer med et lille kamera eventuel vækst og igangsætter ukrudtsbekæmpelse med små stråler kogende vand. Maskinen har i sommeren 2020 kørt test på forholdsvist ubrudte strækninger i en række af kommunens byer. 

Erfaringerne viser, at der i overgangsperiode har været brugt en del ressourcer på at komme på omgangshøjde med det eksisterende ukrudt, da veletableret ukrudt ikke umiddelbart kan fjernes med kogning, men kræver en forudgående mekanisk bekæmpelse, hvilket man har gjort med en stålbørste monteret på traktor. Det må derfor forventes, at der i de første år, hvor koge-metoden anvendes, skal foretages flere behandlinger end de følgende år. Der anvendes ligeledes store mængder vand til behandlingerne. For at mindske forbrug af grundvand er der derfor i november etableret to tanke på hver 15 m3 til opsamling af regnvand fra taget på koldhallen på materielpladsen.

I forhold til bekæmpelse af invasive arter, er der foretaget et forsøg på et areal med japansk pileurt på Slagelsevej. Den ene halvdel af arealet er sprøjtet med RoundUp, mens den anden halvdel er kogt. Det er tydeligt at kogning kræver en del flere behandlinger. Ved bekæmpelse af bjørneklo er erfaringerne, at kogning kan foretages på områder, hvor planterne er nemt tilgængelige, mens svært tilgængelige planter fortsat bør bekæmpes med rodstikning, hvor det er muligt, alternativt med RoundUp. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0