AnnonceLuk annonce
Covid-19 - Flere skoleklasser sendt hjem

03-11-2020

Af Jens Nielsen

Flere klasser fra flere skoler er sendt hjem grundet coronasmitte.

I lang tid har Kalundborg Kommune været blandt de kommuner i landet med færrest antal smittede, men nu breder smitten sig også i Kalundborg. I følge Statens Serum Institut er der registreret 40 smittetilfælde inden for de sidste syv dage i Kalundborg Kommune.

Henover forår, sommer og efterår har coronaen været den stor del af Danmark og resten af verden. Og selvom smittetallet generelt har været mindre intens i Kalundborg Kommune end i resten af landet – indtil videre – så er virus ikke styret helt udenom kommunen. Heller ikke i skoler og daginstitutioner.

I følge Statens Serum Institut er der registreret 40 smittetilfælde inden for de sidste syv dage i Kalundborg Kommune.

Blandt de smittede er personale fra henholdsvis Nyrupskolen og Sigrid Undset Skolen, og derfor er flere klasser nu sendt hjem, oplyser Kalundborg Kommune.

”Vi har tidligere haft mindre lokale tilfælde, og lige nu er fem klasser på Nyrupskolen og en enkelt på Sigrid Undset Skolen sendt hjem på grund af smitte blandt enkelte personaler,” forklarer Børn- og Ungedirektør, Michael Gravesen.

I en situation som den er det godt at have faste procedurer at falde tilbage på.

”På trods af, at der er både aktuelle og forventeligt fremtidige situationer, hvor vi skal forholde os til nye smittetilfælde på skoler og i daginstitutioner de næstkommende måneder, så er der nationale retningslinjer som følges. Vi er i dialog med blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed, og på baggrund heraf træffes de nødvendige beslutninger i de konkrete situationer. Det kan betyde, at der er én løsning i ét tilfælde og en anden løsning i et andet tilfælde alt efter omfang og karakter af situationen. Desuden bruger vi skolernes AULA til at melde information ud direkte til elever og forældre på de berørte skoler,” forklarer Michael Gravesen.

Fremadrettet følges den overordnede tilgang indtil de nationale retningslinjer eventuelt måttes ændres i takt med den nationale udvikling med corona.

”Det betyder, at vi følger de nationale retningslinjer fra centrale myndigheder og kommunikerer åbent her lokalt. Samtidig har vi også en forventning om, at vi fortsat kan tilbyde en så almindelig hverdag som muligt under disse ekstraordinære forhold,” påpeger Michael Gravesen – og tilføjer; ”det er i den forbindelse vigtigt at anerkende vores ledere, medarbejdere, elever og forældre for både tålmodighed og ansvarlighed”.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0