AnnonceLuk annonce
Fire småbyer får del i 68 mio. kr

29-10-2020

Af Jens Nielsen

Lige godt 3 mio. kr. fra Nordea-fonden til fire spændende projekter forskellige steder i Kalundborg Kommune.

Nordea-fonden har oplevet en overvældende interesse for at styrke fællesskaber i de små bysamfund, og rigtigt mange har søgt om penge til spændende projekter fra ’Her bor vi’ puljen.

Fonden donerer 68 mio. kr. til projekter over hele landet, fire projekter i Kalundborg Kommune får tilsammen 3.136.528 mio. kr.

Det største beløb tilfalder Rørby idrætspark Rørby-Værslev Idrætsforening, som vil etablere en idræts-/aktivitetspark for alle borgere i Rørby - herunder en multibane, udendørs fitnessudstyr, en stenspiral, en petanquebane og en overdækket terrasse, der skal fungere som byens samlingssted. Samlet beløb, 980.893,00 kr.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening vil etablere en aktivitetsbase på Røsnæs Sønderstrand, der vil bestå af en naturlegeplads, en multifunktionel grill-hytte med tilhørende toiletter og et shelter med henblik på, at endnu flere lokale vil få glæde af den kystnære natur. Samlet pris kr. 975.000,00.

Nordea-fonden donerer 902.719,00 kr. til Naturpark Gateway i Gørlev. Det er Gørlev og omegns Lokalråd som vil skabe en park, som skal danne rammerne for leg, natur og historie, og endelig er der 277.916,00 kr. til etablering af et fitnessareal og en petanquebane til fremme af fællesskab, bevægelse og sundhed på øst molen ved Havnsø Havnebad i Havnsø.

"Vi er overvældede og også overraskede over den store interesse. Samlet set har vi modtaget ansøgning fra mere end hver tredje landsby og mindre bysamfund i landet. Det understreger, den fornemmelse vi havde i forvejen: at de små bysamfund formår at løfte i flok for at realisere deres drømme," siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Fakta om 'Her bor vi'-puljen

* Puljen var oprindeligt på 60 mio. kr., men er med denne uddeling hævet til 67,9 mio. kr 
* Uddelingen er delt i to runder, hvoraf denne er anden og sidste runde.
* Der kunne søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
* Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kunne søge støtte til initiativer, der styrker fællesskabet.
* Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.
* Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.
* For de, der ikke nåede at søge Her bor vi-puljen, er der stadig mulighed for at søge Nordea-fondens Lokalpulje.
* Læs mere på www.nordea-fonden.dk


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0