AnnonceLuk annonce
Seks talentfulde elever fra Kalundborg

24-10-2020

Fredag blev der lavet fyskiforsøg på Høng Gymnasium. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen og Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Nyrupskolen samt Skolen På Herredsåsen har hver tre elever med på Junior Talentholdet. Junior Talent tilbyder halvandet årigt diplomprogram for talentfulde elever i 8. klasse, der savner faglige udfordringer. 

Hos Junior Talent mødes særligt dygtige og engagerede elever til undervisning på højt fagligt niveau, og det er altså tilfældet for seks elever i Kalundborg, hvoraf tre går på Nyrupskolen og tre går på Skolen På Herredsåsen. Eleverne deltager i programmet over tre semestre, og har hvert semester fire undervisningsdage. Undervisningen foregår på nærliggende gymnasier koblet med undervisning på et universitet eller i en virksomhed. Det faglige fokus er bredt, så der vil være udfordringer både inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. 

Dertil kommer en række valgfrie arrangementer, som junior talenterne hvert semester kan tilmelde sig. Det kan bl.a. være oplæg ved forskere, besøg på virksomheder eller deltagelse på ATU programmets valgfrie arrangementer sammen med talentfulde gymnasieelever. 

Fredag var de seks elever fra Nyrupskolen og Skolen På Herredsåsen til undervisning på Høng Gymnasium, hvor de kommer til at modtage undervisning nogle gange henpver skoleåret. 

”De kommer her hos os et par gange, hvor de modtager undervisning, som er lidt mere udfordrende fra, hvad de er vant til. Derudover får de snuset til miljøet på et gymnasium,” fortæller Morten Olesen, rektor på Høng Gymnasium.

De seks elever fra henholdsvis Nyrupskolen og Skolen På Herredsåsen er alle vilde med at kunne få undervisning under andre vilkår netop fordi, de får lov til at prøve nogle andre ting end den normale skoledag.

”Her har vi fysik en hel dag i stedet for bare en enkelt time, det giver bare noget helt andet,” fortæller Magnus Alfast

 Kandidater til Junior Talent er

  • Fagligt dygtige i et eller flere fag
  • Er nysgerrige og motiverede for at lære mere
  • Er interesserede i ekstra viden på et højt fagligt niveau
  • Har overskud til at følge med i den daglige skolegang – og at yde en ekstra indsats
  • Har mod på – og modenhed til – at kunne deltage i et fagligt program uden for egen klasse og skole

Optag af nye elever

For interesse i Junior Talent, kontakt talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk for at modtage ansøgningsskemaet, som skal udfyldes af forældre og elev, og derefter sendes til skolen, som uploader i systemet. Er man interesseret i blot at høre mere om Junior Talent, kan man ligeledes skrive til samme mailadressse.

Det er skolen, som indstiller elever til Junior Talent. Det er vigtigt, at skolen godkender elevernes deltagelse i forløbet, da det koster 4.000 kr., som afholdes af skolen. Når skolen har sagt ja til at indstille eleverne, skriver eleverne en motiveret ansøgning til Akademiet for Talentfulde Unge Øst. Skolen sender derefter elevernes ansøgning til Akademiet for Talentfulde Unge Øst. Eleverne modtager mail om optagelse inden opstart af programmet, som sker i slutningen af september måned. 

Akademiet for Talentfulde Unge blev etableret i 2007 af Nørre Gymnasium, og er i dag landsdækkende med de tre organisationer: ATU Øst, Syd og Midt. ATU samarbejder med den overvejende del af gymnasier og universiteter i Danmark, en lang række grundskoler samt erhvervsskoler. Hertil kommer en række af landets førende eksperter og opinionsledere fra universiteter, virksomheder og organisationer. Læs mere på www.talentfuldeunge.dk


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0