AnnonceLuk annonce
Invester i vores børn.

08-09-2020

Læserbrev: Invester i vores børn

Budgetforhandlingerne i kommunen står for døren, og man kan jo kun være glad for, at Kalundborgs kommunes økonomi ser ganske god ud.

Men uanset dette faktum så er velfærden i den kommunale sektor presset, så der er mange udfordringer, både i forhold til børn og til ældre.

Der må lægges større vægt på at investere i børnenes liv, hvoraf en meget stor del foregår i kommunale institutioner. Det er de første år, der kan være afgørende for hele livet, og derfor bør kvaliteten i arbejdet være høj, så man kan rumme alle børn, også de udsatte børn. Kalundborg Kommune ligger ikke højt, når det handler om andelen af uddannede pædagoger i institutionerne, og det bør prioriteres at hæve denne andel.

LO Kalundborg finder det også uhyre vigtigt, at der tages fat på at løse de klare udfordringer, der er på folkeskoleområdet. Det må være vigtigt, at alle børn får udviklet både deres boglige evner og deres evner til at være en del af de sociale fællesskaber så godt muligt, så enhver kan forlade folkeskolen som den bedste udgave af sig selv - sådan er det ikke i dag. 

Det er ikke tilstrækkeligt at tage fat på udskolingsproblemer, for de er kun udtryk for forsømmelser på et tidligere tidspunkt.

Der skal forebygges og ikke repareres!

Ungdomsårgangene bliver mindre, og vi må sikre, at alle efter folkeskolen står med en gyldig billet i hånden til enten en uddannelse eller et arbejde. Der bliver brug for dem på arbejdsmarkedet.

LO Kalundborg foreslår derfor, at der i budgettet for 2021 afsættes midler til at gennemføre et udviklingsprojekt, hvor alle relevante parter – forældre, elever, lærere, ledere, virksomheder, forskere m.fl. - får mulighed for at skabe en model for folkeskolen, som tilgodeser alle – som i alle og enhver – elever i folkeskolen. 

Det er for nemt at løbe efter projekter, hvortil der er knyttet økonomiske midler, men vi har brug for en langsigtet plan for en folkeskole, der både er rummelig, varieret og skaber gode resultater. 

Også på andre områder af den kommunale velfærd er presset stort – bare tænk på ældreområdet.

Generelt er de kommunale institutioner pressede på økonomien. Derfor mener LO Kalundborg, at institutionerne bør friholdes, når der skal ske udbetaling af de indefrosne feriepenge. De bør findes én gang for alle på det samlede budget, så institutionerne og dermed medarbejderne ikke skal ”betale af” over de næste mange år. 

Coronaepidemien, som jo langtfra er overstået, har tydeligt vist, at et område som rengøring bør opprioriteres, og det vil være ønskeligt at fastholde det højere niveau for rengøring. En sådan prioritering vil være til glæde for alle institutioner, ikke bare under en epidemi. 

LO Kalundborg, Poul Erik Christensen, formand


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0