AnnonceLuk annonce
Længere lektioner for at forbedre fagligt niveau

19-08-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Årby Skole har efter sommerferien ændret på skoleskemaet således, at en lektion nu varer i 60 min i stedet for i 45 min. Dette for at skabe bedre forudsætninger for undervisningen.

Ved at få børnene til at fordybe sig i længere tid, håber Årby Skole på, at opnå bedre fagligt niveau. De har nemlig i dette skoleår påbegyndt lektioner af 60 min. i stedet for de gængse 45 min. Børnenes skoledag er dog ikke blevet længere, blot anderledes fordelt.

”Vi ved, at Nyrupskolen begyndte på det for to år siden, og jeg mener, at Tømmerup og Raklev Skole er, ligesom vi, med i år. Vi har drøftet dette flere gange på skoleledermøder, hvor vi alle udveksler erfaringer, og det ser ud til at fungere godt for Nyrupskolen, så nu håber vi, at vi får nogle gode resultater. Vi gør det jo netop for at skabe bedre forudsætning for undervisningen. Vi ændrer rammerne mellem mødetid og sluttid, men børnene er ikke længere tid i skole end elever på andre skoler,” fortæller konstitueret skoleleder, Trine Hjorth Bonde.

Skal ikke sidde stille på en stol 

Trine Hjorth Bonde fortæller endvidere, at det jo ikke forholder sig således, at børnene skal sidde stille på en stol og skrive eller læse i en time. Derimod giver de længere lektioner tid til fordybelse, hvad enten man er i gang med at læse og skrive eller har udeskole i fx Natur & Teknik. 

”45 min. går hurtigt, og ofte er børnene et rigtig godt sted, hvor de fordyber sig i tingene, når der skal pakkes sammen efter en lektion. Med tiltaget vil vi forsøge at give lidt mere tid til fordybelse. Der er selvfølgelig stadig mulighed for, at lærerne vurderer, hvornår det er hensigtsmæssigt at lave et skift mellem fag, og den længere lektion giver også bedre tid til den bevægelse, der skal være indlagt på en skoledag, så børnene også kommer ud og får noget luft og får rørt sig, og det fungerer ligeledes bedre, når børnene netop har udeskole siger Trine Hjorth Bonde.

Brug for at løfte det faglige

”Vi gør det, fordi vi har hørt godt om det, og vi har selvfølgelig drøftet det i skolebestyrelsen og med lærerne inden, Hvis ikke de mente, at det var en god idé, havde vi ikke gjort det. Vi evaluerer henover skoleåret, og fungerer det ikke for os, så finder vi på noget andet. Det er ikke gjort for at være hårde ved eleverne, det skulle tværtimod gerne være mere givende for eleverne store som små. Vi forsøger at gøre læringsprocessen mere intens. Vi ved jo alle sammen, at skolerne har behov for, at det faglige niveau løfter sig på en eller anden måde,” fortæller Trine Hjorth Bonde, og slutter: ”Vi er lige startet op, men vi har store forventninger til det. Det skal dog lige have lidt tid, da det jo også er et spørgsmål om tilvænning. Men der er selvfølgelig metodefrihed, og i de små klasser er der måske nogle andre behov. Men hele essensen i det er, at der kommer en eller anden form for målbar progression ud af det.”


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0