AnnonceLuk annonce
Uenighed om penge til skolerne

14-08-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det har længe været almindelig kendt, at folkeskolerne i Kalundborg Kommune trænger til et løft. Det sker nu i form af 2 mio. kr. i puljemidler. Det er besluttet, at pengene skal bruges på overbygningseleverne, hvilket flere politkere dog tog forbehold for, da der skulle stemmes.

Kalundborg Kommune modtager i 2020 ca. 2 mio. kr. i puljemidler til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Budgetpartierne i Kalundborg Kommune ønsker, at puljemidlerne bruges til en målrettet indsats på skolernes overbygninger med henblik på at styrke elevernes kundskaber i dansk og matematik. Men da Børn- og Familieudvalget stemte om det på gårsdagens udvalgsmøde var blot fire for, mens tre tog forbehold. De tre, der tog forbehold er Kristine Vesterskov Olsen (A), Gert Larsen (Løsgænger) og Thomas M. Hiorth (F).

”I efteråret var vi i kommunalbestyrelsen igennem nogle budgetforhandlinger, som jeg under, efter og sidenhen bl.a. kaldte udemokratiske. Der var nemlig ikke tale om forhandlinger. Flertalsgruppen udstak nogle ultimative krav til mindretallet - nærmest uden at der overhovedet blev realitetsforhandlet. Resultatet blev en budgetaftale med en spinkel opbakning, da kun 59% af kommunalbestyrelsen kunne bakke op om aftalen. Nu ser vi en absolut absurd følge af flertallets budgetaftale - en såkaldt hensigtserklæring, som erklærer at fordelingen af eventuelle midler som udmøntes fra Staten til løft af folkeskolen, aftales mellem de partier der indgår i aftalen,” fortæller Thomas Malthesen Hiorth, og fortsætter: ”Så da vi på Børn- og Familieudvalgets møde behandlede netop dette emne, blev der ikke den store debat, da de jo allerede har besluttet, hvordan det skal være. Hvad de har besluttet, er muligvis en god idé - men hvor er den faglige indstilling og begrundelse? Derudover viser alle undersøgelser jo faktisk også, at man skal sætte ind meget tidligere. Og hvor efterlader denne form for politikførelse et fagudvalg som Børn- og Familieudvalget? Det er jo netop de faglige inputs, og de efterfølgende politiske debatter, der giver de gode beslutninger - men sådan gør vi slet ikke i Kalundborg Kommune.”

Formand for Børn- og Familieudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) forstår ikke helt kritikken.

”Det er ikke unormalt, at der en indstilling. Den kan så diskuteres og laves om i nogle tilfælde. Og ja, man har valgt, at det er budgetpartierne, der har truffet beslutningen, men det betyder jo ikke, at demokratiet dør. Vi har jo udvalg til netop de drøftelser. Igennem drøftelse og debat får vi ændret ting, og det har jeg også oplevet er sket mange gange i udvalget de senere år. Vi finder kompromiser. Jeg synes, at man skal passe på med at kalde det udemokratisk blot fordi, der er en indstilling. Det er ikke besluttet, men der er et flertal, og så er det jo sådan,” siger han. 

Karl-Åge Hornshøj Poulsen medgiver dog, at det er en god idé at sætte ind så tidligt som muligt, men det mener han også, at man gør.

”Vi sætter også ind hos de yngre. Det er jo en del af opgaven i folkeskolen at sætte ind tidligt. Men vi har altså et meget utilfredsstillende resultat hængende over hovedet, da alt for mange af folkeskolens afgangselever ikke opnår mindst 02 i matematik og dansk, og det er vi nødt til at gøre noget ved nu. Men jeg er helt enig med Thomas i, at det er vigtigt, at vi får prioriteret en tidlig indsats, men det har vi nu også haft som mantra i mange år, også i daginstitutionerne. Men nu og her skal vi også hjælpe lærerne med ressourcer til de afgangsklasser, der har det svært, og det er det, vi gør her.”

Der forhandles fortsat om midler

Puljemidlerne udmøntes som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020, hvor der blev afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem som reserve til et generelt løft af folkeskolen. Den 2. juni blev der indgået aftale mellem parterne om udmøntning af midlerne i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne i 2021 og frem.

Puljemidlerne for 2020 skal anvendes i indeværende budgetår. Tilskuddet skal som udgangspunkt anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler. Det er dog op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattende skoletyper og de enkelte skoler. Det er, i Kalundborg Kommune, foreslået, at midlerne fordeles efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen. Den enkelte overbygningsskole beslutter selv, hvordan midlerne anvendes i forhold til målrettet at styrke de ældste elevers kundskaber i dansk og matematik.

Nedenfor ses et forslag til fordeling af midlerne blandt overbygningsskolerne.

Beløb til udmøntning 2020 baseret på elevtal

  • Firhøjskolen 97.943 kr.
  • Gørlev Skole 89.039 kr.
  • Hvidebækskolen 245.748 kr.
  • Høng Skole 338.349 kr.
  • Kr. Helsinge Skole 89.039 kr.
  • Nyrupskolen 258.214 kr.
  • Rynkevangskolen 345.472 kr.
  • Skolen på Herredsåsen 423.827 kr.
  • Svebølle Skole 151.367 kr.

I alt 2.039.000 kr.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0