AnnonceLuk annonce
34 pct. unge har prøvet at ryge hash

11-08-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ifølge en undersøgelse lavet af Sundhed & Myndighed og Misbrug & Socialpsykiatri har 34 % af de unge i Kalundborg Kommune prøvet at ryge hash.

Kalundborg Kommune har i 2019/2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse for eleverne på ungdomsuddannelserne indeholdende temaer som sundhed, trivsel, alkohol- og tobaksvaner, samt euforiserende stoffer. Resultaterne viser, at en del unge kalundborgensere har en festkultur, der involverer forskellige former for risikoadfærd. Dette kommer især til syne i forhold til hash. 34 % af de unge tilkendegav, at de har prøvet at ryge hash. En stor del (29 %) var 16 år, da de prøvede at ryge hash første gang, men de fleste (29,5 %) var endnu yngre. 36 % mener, at hash kun er lidt skadeligt eller ikke skadeligt og en femtedel (20 %) er blevet tilbudt hash flere gange af deres venner inden for det sidste år. 

På baggrund af undersøgelsens resultater ønsker de to afdelinger (Sundhed & Myndighed og Misbrug & Socialpsykiatri) at sætte fokus på tidlig forebyggelse af unges risikoadfærd i forhold til brug af hash – og at indsatsen med fordel sættes i gang inden de starter på en ungdomsuddannelse. 

Forebyggelsesdag

Man har derfor foreslået at lave en forebyggelsesdag med fokus herpå. Misbrug & Socialpsykiatri mener ydermere, at medarbejdere bør klædes bedre på til at håndtere de problemstillinger, de møder i kontekst med børn og unges anvendelse af euforiserende stoffer (primært hash). Derfor vil temaet for Forebyggelsesdagen 2020 være: ”Euforiserende stoffer” og målgruppen vil være en bred skare af medarbejdere, der arbejder med børn og unge i alderen 12-18 år på området.

SSP afholdt ligeledes i efteråret 2019 en Forebyggelsesdag – en minikonference - for medarbejdere fra Kalundborg Kommune, bl.a. fra skoler og klubber, politiet, foreninger og skolebestyrelserne. Forebyggelsesdagen er en tilbagevendende årlig begivenhed med forskellige relevante temaer fra år til år.

Formålet med Forebyggelsesdagen er dels at give medarbejderne en mere grundlæggende viden om euforiserende stoffer, og dels give dem redskaber. De bliver således bedre rustet til at handle og agere, hvis de oplever tegn på mistrivsel og anvendelse af euforiserende stoffer blandt de unge. Forebyggelsesdagen vil være med til at understøtte, at færre unge begynder at eksperimentere med hash, og ender med at have et misbrug. Ydermere er et formål med Forebyggelsesdagen at styrke relations-dannelse af medarbejderne på tværs af enhederne. Et styrket samarbejde vil være til gavn for både børn, unge og medarbejdere.

Forebyggelsesdagen er et heldagsarrangement og vil bestå af både oplæg fra eksperter på området samt handlingsorienterede workshops. Der vil blive inviteret medarbejdere fra forskellige enheder i Kalundborg Kommune. Det vil fx være skoleledere, lærere, AKT-pædagoger, medarbejdere fra ungdomsskolen, misbrugscenteret, tandplejen og jobcenteret. Derudover vil der blive inviteret relevante aktører fra det omkringliggende samfund: politiet, medarbejdere på ungdomsuddannelserne og foreningsformænd. Både Børn- og Familieudvalget, samt Ældre- og Sundhedsudvalget vil ligeledes blive inviteret.

Den samlede omkostning for dagen udgør 50.000 kr. Fagcenter Børn og Familie har afsat 25.000 kr. til konferencen. Ældre- og Sundhedsudvalgets har ligeså, på udvalgsmødet mandag den 10. august, besluttet at afsætte 25.000 kr. til formålet. Ligesom de også ønsker at følge sagen tæt med henblik på, at tage yderligere initiativer til forebyggelse på unge-området.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0