AnnonceLuk annonce
Investering: Pensionsselskab kigger på Kalundborg

26-06-2020

Pensionsselskabet AP Ejendomme har Kalundborg i kikkerten. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Den netop offentliggjorte investering på 120 mio. kr. vedrørende et forsknings- og uddannelsesprogram i Kalundborg betyder også, at omverdenen har fået øjnene op for den udvikling, der lige nu sker i Kalundborg, og AP Ejendomme kigger nu på mulighederne for at investere i byen.

Ambitionen med Biomanufacturing Project House (BPH) på Stejlhøj er at styrke Kalundborgs position på det bioindustrielle område og der igennem styrke det samlede produktions-Danmark. Men udover et verdensførende hub inden for biotekuddannelse, forskning og innovation, vil projektet også betyde flere attraktive boliger i Kalundborg bymidte, målrettet primært studerende, forskere og andre tilflyttere. AP Ejendomme og Kalundborg Kommune har derfor indledt et samarbejde om mulighederne.

”Det er meget positivt, at et pensionsselskab vil investere i Kalundborg, de tror på os, ellers investerede de jo ikke pensionsmidler,” siger borgmester Martin Damm (V), og fortsætter: ”Nyheden om, at der kommer til at ske en udbygning af aktiviteterne omkring industri, forskning og uddannelse ved Stejlhøj, skaber også behov for, at vi kan stille flere boliger til rådighed for de – først og fremmest - unge mennesker, der kommer til at have deres daglige gang i kommunen i den forbindelse.”

AP Ejendomme skal stå for opførelsen af byggeriet af de faciliteter, der skal danne rammen for Biomanufacturing Project House (BPH) på Stejlhøj, og de vil altså nu, med en hjælpende hånd fra Kalundborg Kommune, kigge på planerne for by- og boligudvikling i bymidten.

”Vi kan se den aktivitet, der er i Kalundborg lige nu. Der er mange store virksomheder, og udviklingen i Kalundborg som uddannelses-by har virkelig potentiale. Der må, alt andet lige, også derfor være et udækket behov for boliger særligt rettet mod studerende, men ligeledes tilflyttere i form af ansatte de pågældende steder. Det er er noget, vi skal have undersøgt -  hvad er der af muligheder, for det skal selvfølgelig også være boliger, der er attraktive at bo i, så vi er sikre på, at man vil leje sig ind der,” fortæller Peter Olsson, administrerende direktør i AP Ejendomme, og fortsætter: ”Det vi skal bygge i forbindelse med BPH, skal danne rammerne for uddannelse og forskning i topklasse. Det fortjener også boliger, der kan matche. Vi har indledt et perspektivrigt samarbejde med Kalundborg Kommune, og er gået i gang med at finde såvel egnede bygninger som placeringer, som kan danne grundlag for bæredygtige boliger til bl.a. studerende og forskere. Kalundborg Kommune har mange muligheder for at udvikle et miljø, der gør det endnu mere attraktivt at bo tæt på arbejdspladsen og studiemiljøet. Så det er en opgave, vi ser meget frem til at finde løsninger på.”

Udsigten til at få flere mennesker til byen, også efter fyraften og uden for undervisningstiden, ser Martin Damm frem til: ”Det er almindeligt kendt, at mange bliver boende, hvor de boede som studerende, såfremt det kan lade sig gøre at finde relevant arbejde i nærheden. Skandinaviens største bioindustrielle klynge ligger i Kalundborg Kommune, så lige nu mangler der, at vi kan tilbyde endnu flere gode boliger i kommunen.”

De grunde og bygninger, der skal i spil er endnu ikke udpeget, men Kalundborg Kommune og AP Ejendomme går nu igang med at finde frem til rammerne for de nye boliger. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0