AnnonceLuk annonce




120 mio. kr. til forsknings- og uddannelsesprogram

23-06-2020

Byggereiet skal opføres på Stejlhøj i nærheden af Station Øst.

kontakt@tv-kalundborg.dk

En samlet bevilling på 120 mio. kr. skal skabe rammer og indhold for et forsknings- og uddannelsesprogram i Kalundborg, der skal tiltrække studerende på kandidatniveau fra ind- og udland. Ambitionen er at styrke Kalundborgs position på det bioindustrielle område for på den måde, at styrke det samlede produktionsdanmark. Fysisk skal bygningerne ligge på Stejlhøj tæt ved Station Øst samt området, hvor Professionshøjskolen Absalon ligeledes skal i gang med at bygge. Arbejdet påbegyndes i 2021, og AP Ejendomme kommer til at stå for opførelsen af byggeriet. De første studerende vil påbegynde projektarbejdet i starten af 2022.

Kalundborg er Skandinaviens største bioindustrielle klynge, internationalt anerkendt for industriel bæredygtighed og cirkulær produktion og hjemsted for flere end 5.000 industriarbejdspladser fordelt på en række af Danmarks største virksomheder. Imidlertid er klyngen udfordret af mangel på nyuddannede specialister og forskningsinfrastruktur. Kalundborgs beliggenhed, en times kørsel fra Odense og København, kan være en barriere, som gør det vanskeligt at tiltrække og fastholde en kvalificeret arbejdsstyrke.

Men nu skal et nyt uddannelses- og forskningsprojekt bidrage til at ændre det forhold. projektet skal tiltrække nye studerende og tilføre innovationskraft og bæredygtige løsninger på konkrete problemstillinger i virksomhederne og derved styrke industri 4.0-transformationen og grøn omstilling i produktionsdanmark.

Lokale karriereveje
”Initiativet er en fantastisk god nyhed for Kalundborg. Flere studerende får mulighed for at udføre brancherelevant forskning i samarbejde med de industrielle aktører, ligesom virksomhederne for første gang vil få adgang til et lokalt forskningsmiljø. De studerende vil desuden knytte bånd til virksomheder og området, og forventningen er, at det vil skabe relationer og synliggøre lokale karriereveje, så flere får lyst til at blive. Dette initiativ vil endvidere medvirke til at yderligere cementere Kalundborgs Kommunes position som en uddannelseskommune,” lyder det fra borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V).

Det fysiske omdrejningspunkt for initiativet er Biomanufacturing Project House (BPH), som kommer til at ligge på Stejlhøj i Kalundborg. Det vil blive drevet i regi af Professionshøjskolen Absalon, der i forvejen uddanner diplomingeniører i Kalundborg. Herfra vil studerende fra danske og internationale universiteter udføre anvendt forskning inden for bioproduktion, cirkulær produktion, industri 4.0 og relaterede områder i samarbejde med lokale industriaktører. 

”Vi skal agere matchmaker mellem industri og universiteter og understøtte, at der udvikles konkrete og relevante forskningsprojekter til de studerende. Herudover vil industrien kunne samarbejde om og få støtte til forskning hos BPH. Den faglige tilgang vil afspejle den industrielle bæredygtighed, som kendetegner Kalundborg, og BPH skal derfor knytte tætte bånd til industrien for at udvikle projektideer og understøtte et varigt engagement fra industri og universiteter,” siger Camilla Wang, rektor, Professionshøjskolen Absalon.

Ca. 15 projekter vil årligt være tilgængelige for de studerende, og samarbejde med bl.a. DTU, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet skal sikre en bred rekrutteringsbase. De studerende får tilbudt stipendier på 5–12 måneders ophold i Kalundborg med bolig og adgang til forskningsfaciliteterne i BPH. Samtidig bevarer de tilknytningen til den uddannelsesinstitution, hvor de er tilmeldt kandidatuddannelsen.

En samlet bevilling på 120 mio. kr.
En række aktører bidrager med i alt 120 mio. kr. til projektet. Novo Nordisk Fonden bevilliger 65 mio. kr. til at finansiere udstyr, personale og drift af BPH i den første projektperiode.

”Vi vil gerne bidrage til at udvikle samarbejdet mellem industrier og universiteter. Det er vigtigt for uddannelse og for både grundlæggende og anvendelsesmæssig forskning. Hertil passer ambitionen om at videreudvikle Kalundborg som et førende bioindustrielt knudepunkt, og et uddannelses- og forskningselement vil være et signifikant bidrag. Bioteknologi er i en rivende udvikling, og den rummer mange muligheder for at fremme den grønne omstilling yderligere. Vi forventer, at initiativet vil være en gevinst for studerende og virksomheder,” siger Claus Felby, chef for biotekforskning, Novo Nordisk Fonden.

BPH bliver også vært for sekretariatet for Kalundborg Symbiosis. Novo Nordisk, en del af Kalundborg Symbiosis, hvis største produktionssite er placeret i Kalundborg, ser et stort potentiale i BPH og det styrkede samarbejde med både internationale og danske universiteter og talenter.

”Kalundborg har potentiale til at blive en verdensførende hub inden for biotekuddannelse, forskning og innovation, og BPH er et vigtigt element i forhold til at uddanne og udvikle talenter lokalt. Desuden skaber initiativet gunstige rammer for forskningssamarbejde med fokus på at udvikle innovative og bæredygtige produktionsteknologier. Initiativet bliver dermed en løftestang til teknologisk udvikling og vækst ikke bare for Novo Nordisk og den øvrige industri med aktiviteter i Kalundborg, men også for produktionsdanmark som helhed,” siger koncerndirektør i Novo Nordisk med ansvar for produktion, kvalitet og IT, Henrik Wulff.

Bred opbakning til projektet
Novo Nordisk deltager i partnerskabets bestyrelse, stiller projekter til rådighed for studerende og bidrager herudover med op til 50 mio. kr., som er øremærket til at lease den fysiske bygning, som skal huse BPH. Novozymes medfinansierer desuden den første projektperiode med op til 5 mio. kr. og vil også deltage i bestyrelsen sammen med bl.a. Equinor Refining Denmark, der er Danmarks største olieraffinaderi. Øvrige lokale virksomheder inviteres til at deltage i et eksternt advisory board.

Når de første studerende påbegynder projekter hos BPH i begyndelsen af 2022 vil de blive integreret i et lokalt studiemiljø i rivende udvikling, som allerede omfatter 300–400 studerende.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 





0