AnnonceLuk annonce
Støtten til foreninger bibeholdes

07-06-2020

kontakt@tv-kalundborg.dk

Indstillingsudvalget i Kalundborg Kommune besluttede på deres møde den 27. maj, at corona-krisen ikke skal påvirke de støttemidler, som de frivillige sociale foreninger har modtaget i støtte i 2020. Hvis foreninger kan gennemføre deres aktiviteter i 2021, skal de beholde de bevilgede midler fra 2020.

Corona-epidemien har også haft konsekvenser for de frivillige sociale foreninger, da de lige som alle andre måtte lukke deres aktiviteter ned den 11. marts, da regeringen lukkede Danmark ned for at forhindre smittespredning. Normalt skal frivillige sociale foreninger, der har modtaget støtte efter servicelovens § 18 i Kalundborg Kommune tilbagebetale de penge, de har modtaget i støtte, hvis de alligevel ikke har afholdt aktiviteten som planlagt. Men det skal de ikke i år.

”Det er en ekstraordinær situation vi er i, og vi håber at vi med denne beslutning gør det mindre bureaukratisk for foreningerne. Jeg ved, at nogle foreninger har planer om at kunne gennemføre flere aktiviteter end normalt i de første måneder af 2021. Normalt ved foreningerne først, hvad de har af penge til deres aktiviteter i det kommende år i slutningen af december. Med denne beslutning vil mange af foreningerne have nogle penge, de kan bruge til at gennemføre aktiviteter for deres brugere i starten af året. Det kan vi kun opfordre alle, der har mulighed for at gøre,” udtaler formand for indstillingsudvalget Peter Jacobsen.

Måske flere penge til aktiviteter i 2021

Ved en eventuel ansøgning om støtte til aktiviteter i 2021, skal det oplyses, hvor stort et bevilget beløb, der overføres fra 2020 til 2021. De bevilgede midler skal fortsat benyttes til aktiviteter inden for det formål, de er bevilget til.

Udvalget ved allerede, at nogle af foreningerne på grund af denne beslutning ikke søger midler til aktiviteter i 2021, da de vil benytte de penge, der bliver overført. Denne situation kan medføre, at der kan være flere § 18 midler i 2021 til nye aktiviteter og tilbud for udsatte grupper.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0