AnnonceLuk annonce
Derfor bliver brandtomt ikke revet ned

29-04-2020

Klintegården på Røsnæs ligger øde hen som en ruin, og bliver ikke revet ned lige med det samme. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Klintegården på Røsnæs har i mange år stået som et ubeboet ruin, og en påsat brand tidligere på måneden har ikke gjort bygningerne bedre, men ejendommen bliver ikke revet ned lige med det samme.

Tilbage i 1977 blev Klintegården, og arealet omkring, fredet. I fredningen står bl.a. ”Det er et led i fredningenspåstanden, at der på et nærmere angivet område må opføres et hotel med tilhørende faciliteter.”

På det tidspunkt kunne der bygges indenfor 100 meter kystbeskyttelseszonen, den zone blev ændret i hele landet til 300 meter flere år senere, uden at der var nogen som tog hensyn til at der var en fredning i det pågældende område.

Og netop om, og hvor der eventuelt kan bygges et hotel på grunden, har i mange år trukket sagen i langdrag.

”Det er en sag hvor man virkelig skal holde tungen lige i munden, og problemet er, at hvis vi river bygningerne ned så kan vi tabe byggeretten hvis bygningen er helt væk,” forklarer borgmester Martin Damm.

Derfor står den gamle ruin der stadig, i en endnu dårligere stand efter en påsat brand midt i april, og en brand tilbage i 2013.

I 2009 rejste kommunen en om-fredning af arealet for at generhverve byggeretten på det fredede areal udenfor 300 meter beskyttelsen. Fredningsnævnet godkendte om-fredningen i 2012, men Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg påklagede om-fredningen og kommunen tabte sagen i Klagenævnet i 2013. Herefter stævnede kommunen Klagenævnet, men tabte sagen i Byretten i 2015.

I 2016 indledte Kalundborg Kommune en dialog med Kystdirektoratet om muligheden for dispensation til opførelse af hotelbyggeri og ferielejligheder indenfor rammerne i fredningen fra 1977. Kystdirektoratet meddelte herefter i 2017 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til byggeriet. DN Kalundborg klagede og vandt altså sagen igen i 2019.

En farce

”På et tidspunkt der spurgte vi staten hvordan vi kunne løse den her sag, så blev vi vejledt af staten til at få lavet en ny fredning, og da det så var lykkedes efter flere år, så klagede staten over sig selv,” fortæller Martin Damm, og fortsætter,

”Det er to statslige instanser der kolliderer med hinanden, og hver gang man løser det, så er der andre som klarer over afgørelsen, og så kan man starte forfra, det er lidt en farce.”

Om den meget komplicerede sag endnu engang ender i byretten må tiden vise, indtil da bliver resterne af Klintegården stående.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0