AnnonceLuk annonce
Rapport peger på motorvej over Røsnæs

15-03-2020

Der arbejdes med flere forskellige linjeføringer i rapporten.

Af Jens Nielsen

Transportministeriet har netop offentliggjort 1.delrapport om mulige linjeføringer for en Kattegatforbindelse. Rapportens titel er ”Indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelse” og kan findes på den helt nye hjemmeside kattegat.dk, hvor der også kan findes kort over de forskellige linjeføringer til lands og til vands. Rapporten ser grum ud for Røsnæs og Samsø mener foreningen ’Nej til motorvej på Røsnæs’.

Første fase af forundersøgelserne, som både omfatter en vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat, er nu afsluttet.

Projektgruppen bestående af Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med rådgiver Cowi afsluttet arbejdet med indledende linjeføringsovervejelser for projektet.

Det er der kommet en omfattende rapport ud af, på hele 407 sider.

Først kortlægges mulige linjeføringer

Forundersøgelsen gennemføres på tre år i perioden 2019-2021. Indledningsvis skal der laves en afgrænsning af linjeføringsalternativer for dels en vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Herefter følger en detaljeret undersøgelsesproces, hvor blandt andet tekniske løsninger og miljømæssige påvirkninger skal belyses nærmere, inden resultaterne til sidst sammenfattes og præsenteres i en rapport.

”Af rapportens sammenfatning fremgår det, at man allerede nu har valgt at pege på en foretrukken linjeføring – og den ser grum ud både for Røsnæs og Samsø. Den vil gå fra nordsiden af Røsnæs et stykke vest for Røsnæs Havn og til den sydlige del af Samsø. Det fremgår desuden at især bane-delen vil have store konsekvenser på Sjælland, hvor man arbejder med et helt nyt højhastighedsspor – enten fra Ringsted eller fra Holbæk og derfra videre til Kalundborg,” skriver foreningen ’Nej til motorvej på Røsnæs’, på deres hjemmeside.

Foreningen har planlagt et debatmøde om den netop offentliggjorte rapport, den 16. maj i forsamlingshuset i Ulstrup.

I rapporten nævnes linjeføring over både Asnæs og Røsnæs, og rapporten belyser både bro og tunnelløsninger.

Den endelige afrapportering af hhv. en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse forventes ved udgangen af 2021. Der vil i foråret 2020 blive inviteret til offentlige orienteringsmøder på Sjælland, på Samsø og i Jylland.

Se hele rapporten på www.kattegat.dkFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0