Optaget af udfordringer i folkeskolen

SF Kalundborg har afholdt deres årlige generalforsamling og kan glæde sig over stabile medlemstal i tider hvor mange partier mister medlemmer. Man kan også glæde os over at hele tre folketingsmedlemmer fra SF blev valgt i Region Sjælland.

I Kalundborg kommune er SF lige nu optaget af udfordringer i vores folkeskolen. Vi glæder os over lærernes store engagement og samarbejdsvilje. Vi er ikke tilfredse med den politiske indsats. Når der præsenteres tal om at 25% af vores elever ikke opnår karakteren 02 i dansk og matematik til afgangsprøven, burde det udløse rød alarm og krisemøder i kommunalbestyrelsen. I stedet fremhæves at fraværet skam er faldet en smule og man laver et to ugers kursus for nogle store elever??? Vi er rystet i vores grundvold og der skal lyde en stærk opfordring herfra til forældre i hele kommunen: Forlang handling fra dine politikere nu – uanset hvem du har stemt på. Vi kan ikke leve med at 25% af vores børn ikke kan få en uddannelse,” fortæller formand for SF Kalundborg, Kristina Püschl, efter den årlige generalforsamling, og fortsætter,

”Lægemanglen i region og kommune blev også drøftet på generalforsamlingen. Der er ingen tvivl om at det giver utryghed og underminerer tilflytning og vækst i vores område. Vi vil have fokus på dette i vores regionale og nationale samarbejde. Der skal findes løsninger. Uddannelse af mange flere læger er kun en del af løsningen.”

Kattegatforbindelsen blev også drøftet. Lokalt tager SF stærk afstand fra en motorvej på Røsnæs og Samsø og er i løbende dialog med de nationale politikere om andre muligheder for at tilgodese behovet for bedre infrastruktur mellem Jylland og Sjælland.

Bestyrelsen består nu af formand Kristina Püschl, næstformand Jonas Ghiyati, sekretær Per Ravnsborg, kasserer Daniel F. Jensen og Jens Rasmussen (nyvalgt)

Del