AnnonceLuk annonce
Uorden og kommunalt rod på Gis.

27-02-2020

Læserbrev:

Uorden og kommunalt rod på Gis

Der hersker rod med den kommunale tilsynspligt på det fredede Gis. Pensionerede politikere fra fiskeklubberne Håbet og Asnæsbroen praktiserer med kommunens billigelse ulovlig selvjustits på det offentlige område, under påskud af at håndhæve fredningsreglerne. I virkeligheden, for at få fortrinsret og udelukke andre fra arealet foran deres klubhuse, som de påstår kun er deres. Kommunen føjer fiskeklubberne i håb om, at de ikke laver ravage på Gis. De bruger mest tid på, at drikke dåsebajere uden afgift, ikke på at fiske. Det er til gene for sejl-, roklub og offentligheden. Kommunen misligholder tilsynspligten og lukker bevidst øjnene for klubbernes ulovligheder. Man tilskynder til ulovlighederne og udsteder stribevis af dispensationer i direkte modstrid med egne fredningsregler for brugen af Gis.

Sidste år modtog jeg Partshøring i strid med kommunens regler. Kommunen varslede et påbud, for at få min jolle væk fra fiskeklubberne. Den lå lovligt. Tavler oplyser ved indgangen, om reglerne for brug af arealet med et kommunalt notat fra 1993; ”må benyttes af Kalundborg sejlklub… samt fritidssejlere i almindelighed”. Klubberne skal dele arealet med sejlklubben og offentligheden. DR ejer arealet, til 2019 troede kommunen, at man selv var ejer. Der findes ingen brugsaftale, kun retningslinier, åbne for fortolkning. Kommunen administrerer området, kun til fordel for klubberne og sidste år skrev man til sejlklubben; ”gives en art fortrinsret til fritidsfiskerne organiseret i Håbet og Asnæsbroen til at placere deres både på arealet, betyder en indskrænkning af sejlklubbens anvendelse, klubberne har vundet hævd på anvendelsen”. Der kan imidlertid ikke ”gives fortrinsret” eller ”vindes hævd” på et offentligt fredet areal. Kommunen udpegede selv området, for at rydde Gis for oplæg af joller. Ulovlige oplæg, som stadig finder sted vest for Asnæsbroen.

Ulovlighederne på Gis, kan kommunen kræve udbedret, ifølge tilsynspligten. Det sker ikke med fiskeklubberne. Man burde kræve de store glasfiberjoller fjernet, ulovligt oplagt foran klubberne. Eller skurene, der ulovligt bruges som klubhuse. Ulovlig parkering på det fredede areal. Etableringen af 13 faste pladser, betalt af kommunen, til trods for tilladelse til kun 10 svajepladser, uden fast fortøjning. Eller ude arealer, rygeovn, festivaltoilet, flisebelægning og voldanlæg, der ikke er i overensstemmelse med fredningen.

Claus Bager Nielsen
Norgesgade 60
2300 København S

 

Kære Claus

Jeg synes, det er uklædeligt, at du begynder en usaglig personlig vendetta mod andre personer, der gør et stort stykke arbejde for at værne om Gisseløre, bare fordi du har fået et særdeles rimeligt påbud om at flytte din båd, som har ligget på land i mere end 3 år på Gisseløre. Du bedes i dine skriverier venligst lade være med at tage sejlklubben – og sikkert også roklubben – til indtægt for dine påstande. Jeg ved, at der er et godt samarbejde mellem klubberne på Gisseløre, og dine påstande om drikkeri kan jeg slet ikke genkende, og da slet ikke de senere år, hvor man har gjort en målrettet indsats for at komme dette fænomen til livs. Der er i øvrigt tale om bådelaug og ikke fiskeklubber, selv om Asnæsbroen ved flere lejligheder har haft skoleklasser på besøg og givet dem en oplevelse omkring behandling af fisk.

Gisseløre er en perle, men ethvert paradis har vel sin slange. Jeg er blot ikke sikker på, at slangen skal findes i Håbet eller Asnæsbroen.

Venlig hilsen

Hans Ole Rathje

Afgående formand for havneudvalget efter 6 år

Kalundborg Sejlklub


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0