AnnonceLuk annonce
Mangler penge til cykelsti

04-02-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2019 blev det besluttet at gå i gang med cykelstien til Ulstrup, hvilket man gjorde i november 2019. Projektet er dog efterfølgende løbet ind i problemer i form af uforudsete udgifter, og man kan derfor ikke overholde det bevilgede budget. Der skal derfor tages stilling til omfanget af projektet og dets gennemførsel på næste møde i Teknik & Miljøudvalget.

På torsdag skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til problemerne med cykelstien på Røsnæs, der ikke kan holde budgettet. Derefter skal sagen videre til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen sidst på måneden.

Der var i alt afsat 18,8 mio. kr. til cykelstien til Røsnæs, men det er ikke nok, og derfor er der nu behov for, at man genovervejer, hvordan man skal gribe projektet an. Den forventede budgetoverskridelse beror, ifølge kommunen, primært på to faktorer; afvigende jordbundsforhold samt manglende tilladelse til nedsivning i grundvandsfølsomt område.

Forskellige muligheder

Administrationen fremlægger forskellige muligheder for at videreføre projektet. Projektet kan gennemføres inden for det bevilgede budget ved reduktioner i projektet, eller det planlagte projekt kan gennemføres ved tilførsel af ekstra midler. Hvis projektet indstilles ved afslutning af den påbegyndte delstrækning, vil projektet med udgangen af februar måned have kostet cirka 10 mio. kr. – grundet alle de faste omkostninger og udgifterne til opsamling af vand i det påbegyndte område. Der vil være etableret cirka 1,6 km cykelsti, som dog ikke vil have en logisk kobling ved start og slut.

Tidsplan skrider

På grund af problemerne med projektet, forventes det, at anlægstiden for cykelstien forlænges med halvanden måned. Cykelstien forventes dermed færdig medio august, hvis der træffes beslutning om videreførelsen i februar måned. Den økonomiske konsekvens vil afhænge af den valgte løsning.

TV-Kalundborg føler op efter Teknik & Miljøudvalgsmødet torsdag den 6. februar. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0