AnnonceLuk annonce
Naboer utilfredse med udsigt til 30 m. bygning i baghave

03-02-2020

Sådan så skitsen til tårnet ud til at begynde med.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Teknik & Miljøudvalget skal på deres møde torsdag aften se på muligheden for at give dispensation til, at Unibio A/S kan få lov til at opføre et op til 30 meter højt tårn på Asnæsvej/Hareskovvej i Kalundborg.

Der er mange høringssvar fra utilfredse naboer, der bestemt ikke ønsker, at virksomheden Unibio A/S får lov til at bygge et op til 30 meter højt tårn på Asnæsvej/Hareskovvej i Kalundborg. Unibio, der arbejder med proteinfremstilling fra naturgas, ønsker at udvide deres industrielle forsøgsanlæg. Virksomheden har derfor ansøgt Kalundborg Kommune om dispensation fra Lokalplanen, idet man ønsker at opføre et nyt bygningsanlæg på 150 m2 med en højde på op til 30 meter, i tilknytning til det eksisterende anlæg.

I Lokalplanen er tilladte højde for opførelse af ny bebyggelse 10 meter. Naboer og virksomheder i området er via brev fra Kalundborg Kommune blevet orienteret om ansøgningen fra virksomheden, og det har også betydet, at Kalundborg Kommune har fået klager fra borgere, der er meget utilfredse med, hvis man beslutter at give dispensation til det op til 30 meter høje tårn.

Hovedparten af svarene gør indsigelse mod at dispensere til bebyggelsens højde. Der udtrykkes bekymring for en øget miljømæssig belastning ved udvidelsen af anlægget i form af støj, lugt og trafikale gener. Flere svar antager yderligere, at den ønskede udvidelse betyder, at det er svært at skelne mellem produktionsanlæg og demonstrationsanlæg. Unibio A/S gør dog opmærksom på, at udvidelsen ikke vil påvirke de eksisterende miljømæssige forhold, da det blot er det eksisterende anlæg der flyttes til en ny og højere bebyggelse. 

I høringssvarene er der ligeledes stor fokus på den visuelle påvirkning for de omkringliggende boliger og adkomsten til Kalundborg fra syd. I det udsendte materiale blev bebyggelsen visualiseret som en 30 meter høj, sort bebyggelse, men Unibio A/S understreger, at man er fleksibel i forhold til at bearbejde den endelige udformning i forbindelse med materialer, farver, volumen og placering.

Den nye tilbygning skal rumme en fermenteringsreaktor, da den eksisterende er for lav i forhold til optimal produktion. I denne reaktor omdannes naturgas til protein, som i den tilstødende hal, bliver oprenset og tørret, så man til sidst har et proteinpulver, som her kan bruges til dyrefoder. Det der gør denne teknologi god er, at den kan overføre gas til væske meget effektivt. Det er blevet estimeret at en reaktor på ca. 25 meter i højden er det optimale for processen. Unibios anlæg i Kalundborg er ydermere et demonstrationsanlæg og ikke et industrianlæg, hvor der sker produktion. Anlægget skal kunne efterligne et industrianlæg, for bedst muligt at kunne optimere på det.

Anbefaler dispensation

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller imidlertid, at der gives dispensation fra Lokalplan 526 § 6.11 til at opføre tilbygning i højde op til 30 meter, under forudsætning af, at byggeriet tilpasses, så det opleves mindre markant, jf. administrationens anbefaling. TV-Kalundborg følger op efter Teknik & Miljøudvalgets møde torsdag aften.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 0