AnnonceLuk annonce
Skole: Udvalg erkender problemer

16-01-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Børn og Familieudvalget har netop diskuteret den seneste kvalitetsrapport for folkeskolerne i Kalundborg 2019/20, og de er klar over, at man ikke når i mål med, hvad man i 2018 havde sat som målsætning for folkeskolerne i Kalundborg.

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2018 en ny Plan for forbedring af resultater i folkeskolen. I planen er der fokus på tre indsatsområder: 'Fravær og trivsel', 'Faglige resultater' samt 'Forpligtende samarbejde og åben skole'. Men det er ikke gået efter planen, da bl.a. karaktergennemsnittet i folkeskolerne i Kalundborg er faldet – noget som alle netop var opsatte på skulle blive bedre.

”Både forvaltning, Lærerforening, skoleledere, lærere og politikere er bevidste om, at resultaterne i vores folkeskoler endnu ikke er helt der, hvor vi gerne vil være. Det ser heller ikke ud til, at vi når målene frem mod næste sommeren 2021,” siger direktør for Børn, Skole og Familieområdet hos Kalundborg Kommune, Michael Gravesen, og fortsætter:

Fokus på det faglige niveau

”Selvom Kalundborg Kommune er blandt den øverste femtedel af kommunerne som bruger flest penge pr elev (inkl. specialundervisning), så er karaktergennemsnittet på nuværende tidspunkt desværre faldende. Vi ekskluderer også flere elever end landsgennemsnittet. Det samlede resultat af trivselsmålingen i Kalundborg Kommune er imidlertid tæt på landsgennemsnittet. Derudover er elevfraværet heldigvis faldende og flere unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse.”

Kalundborg Kommune har altså fortsat en opgave foran sig i forhold til at øge det faglige niveau på tværs af folkeskolerne. I den forbindelse har hver enkelt folkeskole en udviklingsplan med henblik på at forbedre de faglige resultater henover de næstkommende år. 

”Det omfatter blandt andet synlige læringsmål. Dette suppleres med en række fælles initiativer, som er helt i overensstemmelse med anbefalingerne fra Lærerkommissionen, som blev offentliggjort i december 2019. Det anbefales, at man lokalt drøfter mulighederne for en lokalaftale mellem kommune og lærerkreds,” fortæller Michael Gravesen.

Der blev for et år siden indgået en lokalaftale mellem kommune og lærerkreds i Kalundborg. Lærerkommissionen anbefaler også en god introduktion af nye kolleger, og Kalundborg Kommune har netop etableret en mentorordning for nye kolleger. 

”Det er forventningen, at et fortsat godt samarbejde på tværs af både ledere, medarbejdere, forældre og faglige organisationer er et stærkt fundament for forbedringer af det faglige niveau for vores elever,” slutter Michael Gravesen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0