AnnonceLuk annonce
Skole: Det går ikke helt efter planen

14-01-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Administrationen i Kalundborg Kommune har udarbejdet den årlige kvalitetsrapport for folkeskolerne i Kalundborg. Rapporten følger op på skolernes arbejde med målsætningerne for forbedring af resultater i folkeskolen, og den beskriver blandt andet udviklingen i elevernes trivsel, fravær og karakterer. Folkeskolerne i Kalundborg klarer sig dog langt fra godt på alle parametre.

Kvalitetsrapporten indeholder en lang række data, som kan sige noget om folkeskolernes udvikling i Kalundborg Kommune. Rapporten følger bl.a. udviklingen i elevernes fravær, deres trivsel samt faglige resultater, såvel som overgang til ungdomsuddannelse, og endelig skolernes løfteevne og arbejde med stærke børnefællesskaber. Elevernes faglige resultater er i 2018/19 ikke så gode, som året før, men til gengæld er fraværet faldende.

Det går ikke helt efter planen

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2018 en ny Plan for forbedring af resultater i folkeskolen. I planen er der fokus på tre indsatsområder: 'Fravær og trivsel', 'Faglige resultater' samt 'Forpligtende samarbejde og åben skole'. Men det er ikke gået helt efter planen, som lyder:

  • Ved udgangen af skoleåret 2019/20 er det samlede elevfravær i Kalundborg Kommunes skoler på landsgennemsnittet. 
  • Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21.
  • Andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse, skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21.
  • Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige med minimum 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21.
  • Hver skole indgår 3 konkrete aftaler med fokus på lokale virksomheder og relevante uddannelser således, at aftalerne understøtter elevernes læring, trivsel og motivation.
  • Alle skoler indgår forpligtende samarbejdsaftaler med dagtilbud, andre skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Elevernes fravær er ganske vidst blevet mindre, og trivslen ligger stabilt tæt på landsgennemsnittet, dog stadig under. Men elevernes faglige resultater er derimod i 2018/19 ikke så gode, som året før. Karaktergennemsnittene i dansk og matematik er nemlig faldet samtidig med, at andelen af elever, som får mindst 02 i både dansk og matematik, er faldet. Ses der på skolernes løfteevne er billedet blandet, i det de socioøkonomiske referencer til de nationale test i 6. klasse viser en forbedret løfteevne, mens de socioøkonomiske referencer til afgangskaraktererne viser en forringet løfteevne.

Kalundborgs folkeskoler er altså langt fra at opfylde to af de centrale mål i planen, der blev vedtaget i oktober 2018 af kommunalbestyrelsen, da andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse er faldet fra 79, 5 pct. til 75 pct. ligesom, at gennemsnitskarakteren i dansk og matematik ved afgangsprøven er faldet fra 5,5 til 5,3. Derudover er antallet af unge, der går i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, og stadig er på uddannelsen efter tre måneder, ligeledes faldet fra 2017 til 2018 med en pct. - fra 41 pct. til 40 pct.

Børn og Familieudvalget holder udvalgsmøde onsdag aften, og TV-Kalundborg følger op torsdag.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 0