Unge tages med på råd vedr. Kalundborg Rock´er

Onsdag formiddag var Morten Brændholt (tv), Inge Johansen og Thomas Gosch fra Kalundborg Rock'er forbi Allikelund Gymnasium, hvor eleverne havde festivalen som erhvervs-case, hvilket de skulle lave fremlæggelse om. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Allikelund Gymnasium har elever fra Erhvervsområde projektet (EO) onsdag formiddag fremlagt deres case - Kalundborg Rock'er for tre repræsentanter for Kalundborg Rocker med formålet at give gode idéer om, hvordan festivalen kan optimere deres salg på flere områder.

Allikelund Gymnasium havde i dag besøg af tre repræsentanter for Kalundborg Rock'er, fordi fire grupper elever skulle fremlægge deres forslag til, hvordan man kan videreudvikle og optimere festivalen. Hele projektet begyndte med, at eleverne, på et møde, fik information fra de tre repræsentanter om festivalen, for at kunne bidrage med idéer til, hvordan Kalundborg Rock'er kan forbedre deres indtjening på årets festival på Gisseløre i Kalundborg. Eleverne har efterfølgende arbejdet med projektet en uges tid, og skulle altså fremlægge deres projekt i dag. Eleverne er på deres andet og sidste år af EUX.

”Vi håber selvfølgelig,  at vi får noget fra en gruppe, som vi ikke snakker meget med til hverdag, og glæder os til fremlæggelserne,” siger Inge Johansen, der er ny presseansvarlig for Kalundborg Rocker.

Thomas Gosch supplerer: ”Vi skal klart arbejde mere med, hvordan vi får vi fat i de unge.”

Brith King, der underviser i organisationsteori, afsætning og samfundsfag på Allikelund Gymnasium synes, at de unge har grebet bolden fint, og har arbejdet flittigt med et projekt, der jo netop er virkelighed, hvilket også har bidraget til, at de unge ikke har tabt interessen.

”Arbejdsmoralen har været god. De har grebet den, og været engageret. Men jeg tror også, at det betyder meget, at det er den virkelige verden, som de skal forholde sig til her, hvilket jo er hele pointen med et projekt fra den virkelige verden,” siger Brith King. 

Bedste projekt belønnes

Repræsentanterne for Kalundborg Rock'er belønnede den gruppe med de bedste idéer med en billet til dem hver til festivalen til sommer. Det blev Oskar, Fannie og Emily der vandt.

”Vi var enige om ikke at bedømme dem på deres præsentation, men på indholdet. Den gruppe vi valgte havde fokus på promovering, at ramme bredere geografisk og vores markedsføring. Specielt det med at have sammenhæng på sponsorer, festival og markedsføring. De havde flere gode pointer med,” siger Thomas Gosch.

Der blev generelt set snakket meget om sociale medier i forbindelse med projektet, da det var her, at flere af grupperne nævnte, at Kalundborg Rock'er godt kunne være stærkere. Derudover blev der også talt en del om målgrupper samt valg af musik.

Del