AnnonceLuk annonce
Symbiose bliver til privat forening

16-12-2019

kontakt@tv-kalundborg.dk

På en ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2019 har bestyrelsen i Kalundborg Symbiose besluttet at omdanne Kalundborg Symbiose fra en offentligt forankret forening til en privat forening.

Symbiosepartnerne er fortsat de samme. Det samme er den cirkulære tilgang, der giver den stærke industriklynge i Kalundborg - der bl.a. udgør Skandinaviens største biotekproduktion – mulighed for at genbruge, optimere og investere i fællesskab. Formålet med omdannelsen er, at skabe de bedst mulige rammer for at kunne forløse symbiosens store potentiale. Det nye partnerskab åbner bl.a. op for muligheden for at etablere en række nye partnerskaber og projekter med eksterne partnere.

”Vi står på et stærkt fundament af 45 års succesfuldt samarbejde med cirkulær produktion som omdrejningspunkt. Dagens beslutning er et vigtig skridt for symbiosens fortsatte udvikling, idet den giver mulighed for at udnytte symbiosens store potentiale til fulde. Omdannelsen gør det bl.a. muligt at invitere flere partnere ind i symbiosen, at deltage i eksterne projekter samt at indgå i nye, innovative samarbejder med fx førende internationale eksperter. De nye muligheder understøtter bestyrelsen ambitiøse plan om, at symbiosepartnerne inden 2025 skal have implementeret minimum 10 nye projekter,” udtaler Michael Hallgren, formand for bestyrelsen i Kalundborg Symbiose samt produktionsdirektør på Novo Nordisk i Kalundborg. 

Strategien eksekveres via en systematisk screening af alle eksisterende strømme for at kunne udpege de største potentialer for nye projekter. I den forbindelse vil bestyrelsen i Kalundborg Symbiose ligeledes afdække relevante samarbejdsmuligheder og eksterne partnere, der kan bidrage til at forløse potentialet. 

Invitation til samarbejde

Næstformand i bestyrelsen i Kalundborg Symbiose, Jes Tobiassen, director i Novozymes uddyber: ”Kalundborg er en markant industriklynge i Produktionsdanmark, hvor den cirkulære tilgang gennem mange år har været den foretrukne med fokus på muligheden for at genanvende, optimere og investere i fællesskab. I fremtiden vil innovation og samarbejde med bl.a. vidensinstitutioner og eksperter sætte endnu mere fart på den grønne omstilling. Omdannelsen af Kalundborg Symbiose er dermed også en invitation til andre om at være med til at identificere nye strømme samt til at finde nye løsninger på, hvordan restprodukter kan omdannes til en ressource, der kan skabe værdi for fællesskabet.” 

Et eksempel til inspiration

En anden væsentlig fordel ved den nye organisering som privat forening er, at Kalundborg Symbiose får mulighed for at understøtte arbejdet med at identificere og implementere nye symbiosestrømme i eksterne projekter. På den måde kan Symbiosen inspirere andre til at udnytte lokale ressourcer cirkulært.

Fakta om Kalundborg Symbiose

Kalundborg Symbiose er et enestående eksempel på, hvordan industrien kan producere på en bæredygtig måde, der både er skånsom for miljøet og samtidig skaber vækst. Siden 1972, hvor det første symbioseprojekt blev etableret, er offentlige og private virksomheder i Kalundborg gået sammen om at udnytte ressourcerne endnu bedre end en enkelt virksomhed kunne gøre alene. Det har over årene skabt et helt unikt industrielt økosystem, der i dag består af ikke mindre end 22 forskellige strømme. 

Kalundborg Symbiose er en almennyttig forening, der består af følgende medlemmer: Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining Denmark, Ørsted, Gyproc Saint-Gobain, Avista Green, Argo, Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune. Alle medlemmer har plads i bestyrelsen, der mødes ca. fire gange årligt. Bestyrelsen arbejder desuden tæt sammen med BioPro, der understøtter start-up virksomheder med fokus på procesteknologi. Det er også muligt at være associeret medlem af foreningen, uden plads i bestyrelsen.  

Kalundborg Symbiose blev etableret som en forening i 1996, og har siden 2011 været forankret i Kalundborg Kommune, hvor sekretariat er blevet varetaget af Kalundborg Kommunes Udviklingsstab, som bl.a. har taget imod de mange besøgende der årligt gæster Kalundborg for at lære om Symbiosen samt repræsenteret foreningen i forskellige sammenhænge.

Opstarten af det nye sekretariat understøttes økonomisk af flere af partnerne. Den nuværende sekretariatschef for Kalundborg Symbiose, Lisbeth Randers, fortsætter i rollen som sekretariatschef. Som en del af omdannelsen oprettes et selvstændigt sekretariat med egne ansatte.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0