AnnonceLuk annonce
Børnerettighedsdagen blev fejret på Høng Skole

20-11-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk  

I år fylder børnekonventionen 30 år, og det fejrede man onsdag formiddag på Høng Skole, hvor 0. til 6. klasse gik i optog gennem byen.

Børnerettighedsdagen er den 20. november, og i år fejrer man 30 års jubilæum, hvilket Høng Skole fejrede onsdag formiddag med et optog gennem byen for, at sætte fokus på børns rettigheder. I år var temaet’ Ytringsfrihed’. 

Høng Skole er, sammen med Skolen På Herredsåsen i Kalundborg, ambassadørskole for Red Barnet, hvilket betyder, at skolen blandt andet fejrer børnenes grundlovsdag. Eleverne har lært om børnekonventionen, og i år er er fokus på ytringsfrihed, hvilken da også tydeligt kunne høres, når børnene begejstrede råbte: ”Børn har ret til at sige, hvad de mener, børn har ret til at sige, hvad de tænker” alt imens, at de marcherede gennem byen i et langt optog med et fint banner og musikinstrumenter. 

Børns rettigheder burde være det samme i hele verden

Børns rettigheder burde være det samme i hele verden, men sådan forholder det sig desværre ikke. Inden optoget genem Høng By, fortalte skoleleder på Høng Skole, Peter Brandt, eleverne om, at mange af de rettigheder, som danske børn har i dag, har børn desværre ikke alle steder i verden. Sylvester Agbedoglo spillede derefter på trommer sammen med bl.a. Ulla Brandt Grassov, der er pædagog på Høng Skole samt tovholder på projektet, i skolegården, hvor alle samledes inden optoget. Minna Skytte, der er formand for Red Barnet i Kalundborg var også med på gåturen. De gik alle samlet fra Høng Skole, op gennem hovedgaden, videre til Høng Centret og tilbage til skolen igen.

Børnekonventionen

Børnekonventionens officielle navn er Konventionen om Barnets Rettigheder. Den er et internationalt sæt af regler, som skal sikre, at børn overalt i verden har samme rettigheder.

FN's Børnekonvention er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter. I stedet er den en række retningslinjer, som de enkelte medlemslandes regeringer har pligt til at overholde. Gør landene ikke det, kan de kritiseres af organisationer og FN's Børnekomite. Børnekonventionen gælder for alle under 18 år i Danmark, uanset hvor i verden de kommer fra, og uanset religion, hudfarve og køn. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre:

  • Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
  • Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
  • Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
  • Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Børnekonventionen blev vedtaget d. 20. november 1989 på FN's generalforsamling. 196 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, og den er dermed den mest udbredte menneskerettighedstraktat. Ud af FN' s medlemslande er det kun USA, der ikke har tiltrådt konventionen. Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991 og har derfor pligt til at efterleve konventionen.  


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

16266