AnnonceLuk annonce
Politikerne udhuler eget projekt i folkeskolen.

04-11-2019

Læserbrev:

Politikerne udhuler eget projekt i folkeskolen.

Politikerne har vedtaget Plan for forbedringer i folkeskolen, som trådte i kraft 1. august 2018, med det overordnede sigte at forbedre elevernes afgangskarakterer.

Vi kan alle kun være enige i, at vi skal søge at skabe undervisningssituationer for eleverne, så de bliver så dygtige, som de kan.

Det handler i høj grad om faglighed og at vi har mulighed for at sikre undervisningssituationer, hvor eleverne tilegner sig viden og kundskaber.

Det er lærerne, som med deres profession besidder fagligheden i folkeskolen og dermed skal sikre relationen mellem elev og lærer - relationen, i hvilken eleven bliver i stand til at modtage undervisning, oplever at lykkes og får lyst til at lære mere.

Hvis politikerne i budget 2020 beslutter at øge undervisningstiden for lærerne, så betyder det en besparelse på ca. 6 lærerstillinger. Færre lærere skal løse samme opgave. Dette forringer kvaliteten i undervisningen.

Det er helt grotesk, hvis politikerne vælger at spare lærere, der besidder den faglighed, som skal gennemføre politikernes projekt Plan for forbedringer i folkeskolen.

Gennem de sidste 10 år er der sparet 93 lærerstillinger i Kalundborg Kommune, svarende til  24%

Med skolereformen steg undervisningstimetallet for eleverne, så der kom flere undervisningstimer, som skal dækkes af færre lærere.

I samme periode er elevtallet faldet med ca. 800 elever, svarende til ca.15 %

Skal vi sikre bedre resultater for eleverne i folkeskolen, så skal fagligheden i fokus - og det er politikerne, som har ansvaret for at sikre rammerne.

Udtalt af 53 medlemmer samlet til medlemskursus i weekenden 2.-3. november 2019.

Karen Sørensen

KredsformandFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0