AnnonceLuk annonce
Billedserie: Havnerenovering fortsætter

08-10-2019

Arbejdet med at renovere kajen i den gamle vesthavn er gået i gang. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Renoveringen af selve kajen ved havneparken og Gl. Vesthavn fortsætter nu, entreprenørerne er netop gået i gang med arbejdet.

I foråret sluttede første del af det store renoveringsprojekt af selve kajen ved havneparken, men nu fortsætter arbejdet med næste del. Entreprenørerne har etableret deres byggeplads og området hvor der skal arbejdes er blevet spærret af, og mandskab og maskiner er godt i gang.

Det projekt der nu er sat i gang, er kajen foran Vesthavnens Bådlaug, de små pakhuse, forbi Asgers Fisk og hele stykket langs Vester Havnevej hen til Lange bro.

Kajen bliver efter helt samme koncept som ud for havneparken, dvs. at der sættes en støttemur et stykke fra selve kajen, som skal virke som højvandssikring, og på samme måde som ved havneparken, bliver der et promenadeareal hvor man kan gå helt ude ved kajen.

For at få plads til både gangareal og højvandssikring sættes den nye spunsvæg, som skal udgøre den nye kaj væg, to meter ud i vandet. På den måde bliver selve havnebassinet mindre, men der skulle blive plads til det samme antal både som nu, lover havnefoged Michael Høy.

Træbroen som går ud ved Vesthavnens Bådlaug, og hvor Pilotbåden lægger til, bliver revet ned og en ny bro etableret, den kommer op i samme højde som det øvrige terræn.

Ved siden af Asgers Fisk, hvor molen går ud, gøres der klar til at isætte en højvandsport i den nye støttemur, som kan lukkes når der er højvande i området.

Hele projektet skal være færdigt senest 1. juni 2020, men bådejerne er blevet lovet at de til maj kan sætte deres både i vandet og fortøje ved den nye kaj.

Renoveringsprojektet af kajen ved den gamle vesthavn giver lidt problemer for de erhvervsdrivende i området, mens arbejdet står på, bl.a. er en del parkeringspladser inddraget til byggeplads.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0