AnnonceLuk annonce
Nyt liv i Bryggergården, der har stået tom i 25 år

05-10-2019

Kordilgade 83. Foto: Jens Nielsen

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Den gamle hovedbygning til Kalundborg Bryggeri indrettes til syv lejligheder og et lille erhvervslejemål.

25 år skulle der gå, før der igen kommer liv i den gamle hovedbygning, der hørte til Kalundborg Bryggeri.

Peter Herman, tidligere formand for Kalundborg Turistforening, fortalte på et møde torsdag aften i Biblioteksklubben om huse i Kordilgade og deres historie.

Efter ønske fra arrangørerne omtalte han også bryggeriet, hvor han selv er vokset op, og i den forbindelse nævnede han planerne for Bryggergården. I 2016 skiftede bygningen endnu engang ejer, og siden har håndværkere haft travlt med istandsættelse både ude og inde. Facaden er renoveret, og der er sat en ny port i.

Der har i årenes løb været mange planer for bygningen, men de er hver gang strandet på grund af fredningsbestemmelser og de store omkostninger ved en renovering. På et tidspunkt gik bygningen på tvangsauktion, og dens nye ejer tilbød dengang Peter Hermann, at han kunne købe den – til halv pris. Den var ellers fornuftig. Ved tvangsauktionen blev den solgt for 1 krone, og Peter Hermann kunne købe sit barndomshjem for 50 øre. Han afslog dog, for han syntes, han var for gammel til et så stort projekt, som en istandsættelse ville være.

Fra 1978-1993 drev hudlæge Poul Erik Jensen praksis i bygningen, og siden han holdt op, har den stået tom.

Præmie-skibsøl

Bryggeriet blev nedlagt i 1960, og det var i begyndelsen af 1900-tallet Kalundborgs næststørste virksomhed kun overgået af Kalundborg Slagteri.

Blandt de mest kendte produkter var skibsøllet, der vandt den højeste pris ved Amtsudstillingen i 1898, og det stod der på øl-etiketterne i alle årene derefter. Der var den lille krølle ved præmieringen, at der ikke blev uddelt en guldmedalje, og det var jo finere at skrive, at øllet havde fået den højeste pris, end at der var tale om en sølvmedalje.

Fra spisehus til hattemagerhus

Peter Hermann dvælede i sin humørfyldte beretning mest ved Solskinspladsen, Møllebakketrappen og husene Kordilgade 23 og 25 samt Carl Emils Spisehus, der stod, hvor Solskinspladsen er nu. Det blev købt af Buntmager – og hattemagerlauget og flyttet til Den Gamle By i Aarhus, hvor det fik navnet Hattemagerens Hus.

På pladsen var der planer om at bygge et hus på tre etager, men så tog Kalundborg Forskønnelsesforening affære. Pladsen blev købt og blev til Solskinspladsen, og Møllebakketrappen blev anlagt.

I nr. 25, huset til venstre når man står med front mod Møllebakketrappen, boede rebslagermester Niels Eilersen, der havde en åben reberbane på Møllebakken. Dette hus, der nu hedder Kebabhuset, har siden år 2000 haft Peter og Karin Hermann som ejere. Gavlen prydes af kunstneren Ib Geertsen udsmykning, de to øjne der kigger over på kunstnerens værk på gavlen overfor. Udsmykningen er fra 2004 og markerede, at Kalundborg Kommune dengang rundede indbyggertallet 20.000.

Den driftige Thrane

I Kordilgade 23 boede købmand Thrane, der har haft stor betydning for Kalundborg. Han var en driftig mand, og han var blandt andet med til at købe Stenhuset i Præstegade og omdanne det til Kalundborgs første hospital i 1853. Det var privathospital i seks-syv år, indtil kommunen overtog det. I 1870 stod det klart, at der var brug for mere end de otte sengepladser, middelalderhuset kunne rumme, og så blev sygehuset på Volden bygget.

Købmand Thrane drev købmandsforretning der, hvor Matas i dag har til huse – men han havde gang i meget andet. Da møllerne forsvandt fra Møllebakken, tilbød han at give penge til beplantning, og dermed blev den bynære park på toppen af Kalundborg skabt.

Kalundborg Forskønnelsesforening fortsatte beplantning og vedligeholdelse af Møllebakken, da købmand Thrane døde, og klarede opgaverne indtil kommunen tog over. Det er til minde om den forening, initialerne KF på gavlene af Møllebakkens bænke stammer.

Der har også stået en bænk med Thranes navn på plateauet med den smukkeste udsigt, og Peter Hermann kunne godt tænke sig, at der igen kom en bænk med Thranes navn til ære for ham, som vi kan takke byparken for.

3.000 klubmedlemmer

Biblioteksklubben samler utroligt mange mennesker til arrangementerne, og torsdagens møde var ingen undtagelse. Klubben tæller efterhånden over 3.000 medlemmer. De kunne dog ikke alle sammen være i Kalundborghallernes restaurant. Her var der samlet 60 deltagere. De fik en orientering om kommende arrangementer og kunne selv stille forslag til forårssæsonen.

Ikke mindst busturene er populære og bliver udsolgt på rekordtid.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0