AnnonceLuk annonce
Arbejder for lys i Munkesøen

22-09-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Projektgruppen, der arbejder med ’Lys Over Munkesøen’, som en del af ’Få Det Fikset’ puljen, inviterer nu til informationsmøde den 23. september for at fortælle om projektet, der skal åbne og oplyse området ved Munkesø Station. 

”Få det fikset” er et projekt, hvor Kalundborg Kommune har afsat 14 mio. kr. til, at borgene i kommunens 22 byområder, samt landdistrikterne, selv kan bestemme, hvad de ønsker at bruge pengene på. Beløbene til de forskellige steder er fordelt, og der er bevilget to mio. kr. til Kalundborg by. De penge vil en af projektgrupperne gerne bruge på lys i Munkesøen, og de afholder derfor nu informationsmøde for alle interesserede borgere.

Tilbage i maj afholdte man det første ”Få det fikset” opstarts- og informationsmøde i Gørlev, og siden da har man holdt samme slags møder i hele kommunen - fra Sejerø til Løve, og fra Røsnæs til Snertinge. I den periode har knap tusind ildsjæle vist interesse for at påtage sig hvervet som tovholdere på projektet med at fikse deres lokalområde op.

Der er siden blevet dannet grupper, og ’Lys Over Munkesøen’ er en af de grupper i Kalundborg by, der skal komme med deres projektforslag til, hvad de to mio. kr. skal bruges til. 

”Vi skal jo have flest mulige til at se, at det her er en god idé, så vi kan få lys i Munkesøen. Vi har derfor inviteret alle mulige, som vi også tænker kunne have gavn af, at der kom lys i Munkesøen, bl.a. KGB, cykelklubben, biblioteket, dem der står for skolernes idrætsdag, gymnasiet, Allikelund, men selvfølgelig også helt almindelige borgere, der kan se idéen i, at vi får mere lys i Munkesøen. Der er også mange, der fx går og cykler i området, som måske ville kunne se idéen i bedre belysning,” siger Mette Gildberg, der er medlem af gruppen ’Mere Lys i Munkesøen’, og fortsætter:

”På mødet vil vi gøre opmærksomme på, hvad vi gerne vil, men er der nogle, der har idéer til, hvordan vi måske gør det på en anden måde mht. lyset, er de meget velkomne også.”

Om ’Få det fikset’

Idéen med ’Få det fikset’ puljen er, at opmuntre til initiativer, der medvirker til at styrke engagementet i nær- og lokalområder.

I budgetaftalen 2019-22, som er grundlaget for puljen, står der:

”Der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalområde, der sikrer bredt ejerskab til de initiativer, midlerne bruges til. Det er op til aktionsgrupperne i hvert enkelt lokalområde at sikre dette.”

Formuleringen af kravene til processen har givet de lokale aktionsgrupper et bredt mandat til selv at finde frem til, hvordan lige netop deres beslutningsproces skal være.

Rammerne for puljens anvendelse

Midlerne skal anvendes til investeringer i anlæg og by inventar, der ikke findes i dag og/eller udvidelser/forbedringer af allerede eksisterende anlæg og by inventar. Uanset formål skal anvendelse være rettet mod det offentlige rum, og kan derfor ikke anvendes til private formål. Eksempler på anvendelse kan være: En ny legeplads. Ønske om opgradering af belægninger på stier eller lys på samme. Etablering eller udvidelse af lokale samlingssteder. Etablering eller forbedringer af badebroer. Kun fantasien - og lovgivningen - sætter grænser. Midlerne kan godt kombineres med andre ikke kommunale midler fra fx fonde, og på den måde "geares" til et større beløb.

Informationsmødet om ’Lys i Munkesøen’ bliver afholdt den 23. september kl. 19 i Munkesøens cafeteria. Alle er velkomne.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0