AnnonceLuk annonce
Møde om udviklingen i Kalundborg

19-09-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Kalundborg inviterer til offentligt møde onsdag den 2. oktober, hvor de vil tale om udviklingsstrategien. 

Udviklingsstrategien sætter mål og retning på de opgaver, som Kalundborg Kommune skal løse. Strategien er for tiden i høring frem til den 14. oktober.

”Vi mener, der er udtrykt interesse i kommunen for sådan er møde. Denne interesse har der ikke været i blå blok. Men vi inviterer alle til mødet også hele kommunalbestyrelsen, da vi mener, det er vigtigt, at få en grundig diskussion af udviklingsstrategien med borgerne, bl.a. for at udbrede kendskabet til strategien, og skabe et stort ejerskab til det vigtige dokument. FNs 17 verdensmål indgår I Udviklingsstrategien, og er naturligvis også med i det offentlige mødes diskussioner,” fortæller kommunalbestyrelsesmedlem, Niels Erik Danielsen (Enh.)

Mødet begynder med en kort indledning. Derefter deles deltagerne op i fire grupper, der diskuterer udfordringerne klima, uddannelse, boliger og sundhed. Grupperne slutter af med at udlede konklusioner af deres diskussioner.

”Der er brug for en seriøs indsats på flere fronter, for at imødegå klimaforandringerne. Vi skal nedbringe udledningen af drivhusgasser, og indrette samfundet, så vi tilpasser os klimaændringerne. Klima handler blandt andet om energiforsyning, boliger, bymiljøer, transport, forbrug og produktion, natur, fremtidig arealanvendelse, håndtering af øget nedbør og havstandsstigninger. Uddannelse er også en vigtig forudsætning for fortsat udvikling – både for den enkelte og for samfundet som helhed. Uddannelse giver flere muligheder i livet. De unge er en værdifuld ‘ressource’, og det gælder om at få flere i uddannelse. Hvad angår boliger, er adgangen til et bredt udbud af boligtyper vigtigt i forhold til mulighederne for bosætning. Flere boliger i bymidterne skaber mere liv. Boligsammensætningen og den enkelte boligs udformning og kvalitet har også stor betydning fx i forhold til sundhed, uddannelse, klima og udviklingen af byliv og de sociale relationer i bydele og mindre lokalsamfund. Sundhed har afgørende betydning – både for den enkelte og for samfundet som helhed. En tidlig og forebyggende indsats skaber grundlag for en sund befolkning. Alle skal have mulighed for at leve et sundt liv med både fysisk, mental og social trivsel,” skriver de tre partier bag initiativet til mødet.

Mødet afholdes i 3Fs lokaler Nytorv 8 i Kalundborg, KL. 19. Der er kaffe, the og kage til mødet. Alle er velkomne.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0