AnnonceLuk annonce
Mange indberetninger og utrygge forhold for cyklister

02-07-2019

Af Jens Nielsen

Der er alt for mange steder, hvor det er utrygt at cykle. Sådan lyder den tragiske konklusion, efter at Cyklistforbundet inviterede danske cyklister til at melde steder og strækninger ind, hvor de ikke føler sig trygge i trafikken. Især manglende cykelstier og utrygge kryds fylder i de knapt 4.000 indberetninger. I Kalundborg er der indberettet 130 steder hvor cyklister føler sig utrygge.

Kortet dokumenterer, hvad vi har sagt i flere år. Der er behov for massive investeringer i cykelinfrastrukturen i Danmark, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, på baggrund af et nyt kort over sorte cykelpletter i Danmark.

- De mange indberetninger er skræmmende læsning. Folk er dybt bekymret for liv og førlighed. Mange steder henvises der til tidligere ulykker, hvor cyklister er dræbt eller kommet til skade, siger han

Cyklistforbundet har bl.a. via sociale medier inviteret danske cyklister til at melde utrygge cykelsteder ind på et interaktivt kort. Syv ud af ti indberetninger handler om manglende cykelstier og utrygge kryds og sving. De øvrige indberetninger handler om dårlig udsigt, manglende vedligeholdelse, trængsel på cykelstierne og dårlig belysning.

Samlet tegner kortets i alt 3.866 indberetninger et tydeligt billede af, at alt for mange cyklister føler sig udsatte i trafikken.

Alene i Kalundborg Kommune er der kommet 130 indberetninger, bl.a. indberetninger om smalle cykelbaner, lang og stærkt trafikret indfaldsvej med hurtigkørende biler og tung trafik. Flere dræbte cyklister.

Dyssevej, vejen fra Svallerup Landevej, rute 22, og til Ubby er indberettet rigtigt mange gange, og her har Hvidebæk Lokalråd også lavet en underskriftsindsamling som er afleveret til borgmester Martin Damm

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der skal være cykelsti på Dyssevej, og den er med blandt de fem prioriterede cykelstiprojekter der er vedtaget.

De tre af de fem cykelstiprojekter er allerede finansieret og planlagt, det drejer som om cykelstien til Røsnæs, cykelstien mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsinge og cykelstien mellem Havnsø og Føllenslev.

De to sidste cykelstiprojekter der endnu ikke er sat tid på, er cykelstien midt i Kalundborg by og cykelstien på Dyssevej.

VI HAR BRUG FOR FLERE CYKLISTER
Klaus Bondam opfordrer det nyvalgte Folketing til at erkende, at problemet ikke kan løses udelukkende på kommunalt niveau.

- Selvfølgelig skal staten tage ansvar, når det handler om at binde arbejdspladser, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og boligområder sammen med god og sikker cykelinfrastruktur på tværs af kommunegrænserne. Der er jo heller ingen, der forestiller sig, at kommunerne selv finansierer alle vejprojekter eller de dele af en motorvej, der går gennem kommunen, 100 %, siger Klaus Bondam, og fortsætter,

- Gode cykelforhold er en investering, der betaler sig i form af mere sundhed, mindre trængsel på vejene, bedre miljø og mere grøn transport til at imødegå klimaudfordringerne.

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0