AnnonceLuk annonce
Hun hjælper børn med at læse

08-05-2019

Pernille Ahrenkiel på sit kontor i Gørlev. 

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I januar 2019 slog Pernille Ahrenkiel dørene op til sin private virksomhed ’Vejledning og Trivsel’. Her tilbyder hun, ud over Cool Kids forløb og trivselssamtaler, læsevejledning og undervisning af børn med læsevanskeligheder, herunder ordblindhed. 

Pernille Ahrenkiel har allerede fået en masse kunder, og hun er glad for, at hun kan hjælpe børn med blandt andet læsevanskeligheder. Hun tester, udreder og vejleder på baggrund af resultaterne, og er i tæt dialog med forældrene. 

”Jeg er meget overvældet over den store interesse, der fra starten er vist mit tilbud fra forældre, der ønsker, at deres børn får ekstra støtte og hjælp til at tilegne sig gode læse- og stavekompetencer. Jeg har fra begyndelsen været fuldt booket med elever, hovedsagelig fra Kalundborg Kommune, og aldersgruppen spænder over 1.- 8. klasse. Da jeg indtil videre er et enkeltmandsfirma, har jeg været nødt til at oprette en venteliste, som jeg netop har lukket op for i takt med, at nogle af mine elever afslutter deres forløb,” fortæller Pernille Ahrenkiel.

Drivkraften bag

Pernille Ahrenkiel fortæller, at hun er meget glad for sin beslutning om at blive selvstændig, da hun var frustreret over ikke at kunne hjælpe de børn, der havde brug for det, mens hun var ansat i folkeskolen.

”Når man har været i folkeskolen i så mange år, og har set, hvor mange børn der har et behov, men ikke får den hjælp, de skal have, er det frustrerende. Jeg har jo uddannet mig for at kunne hjælpe til, at tingene ændrer sig, men der er bare ikke ressourcer til at gøre den forskel. Derfor tænkte jeg, at jeg selv måtte gøre noget for det, jeg brænder for. Man brænder ud, når man er i et system, hvor det hele er proforma. Ordblinde, der har brug for meget mere end, hvad der er muligt at give dem. Det er en kæmpe tilfredsstillelse at kunne sidde med de børn og hjælpe dem nu,” siger Pernille Ahrenkiel.

Specialdesignet forløb

Forløbene hos Pernille Ahrenkiel er specialdesignet til det enkelte barn, og udgangspunktet for undervisningen og handleplanen tager dermed afsæt i og målsættes lige præcis der, hvor barnet er i sin skriftsproglige udvikling. 

”Jeg arbejder én til én med børnene, og gør meget for, at de genvinder den selvtillid omkring læsning, som for manges vedkommende er forsvundet efter flere års faglige nederlag. Jeg benytter mig af evidens og forskningsbaseret viden inden for skriftsprogsproblematikker, IT-kompensering og afhjælpning af disse, og anvender kun anerkendte testmaterialer,” fortæller Pernille Ahrenkiel, og fortsætter:

”Jeg anvender bl.a. materialer, hvor nyeste viden om læseindlæring og ordblindeundervisning er omdrejningspunktet. Flere af mine elever arbejder med strategien ”Tapping”. Her får eleven hjælp til at fastholde opmærksomheden på sproglydene og deres rækkefølge, når de skal afkode eller stave et ord. De husker så at sige med fingrene. Dette er en strategi, som de kan anvende selvstændigt alle vegne, hvor svære ord skal læses eller staves. I nærmeste fremtid vil jeg også udbyde forløb i engelsk til ordblinde og læsesvage elever med samme ”Tapping-strategi”.”

Læseskole i sommerferien

I skolernes sommerferie, uge 27 og 31, vil Pernille Ahrenkiel, som noget helt nyt, tilbyde læseskole for elever i 1.- 4. klasse. Læseskolen henvender sig til elever, der har svært ved enten at lære at læse, eller er meget usikre læsere. Der vil være plads til max 6 elever pr. hold. Her handler det altså om at tilegne sig bedre læsekompetencer, få nogle brugbare læsestrategier, og ikke mindst genvinde selvtillid og motivation til, når de skal tilbage til skolen efter ferien. 

”Der vil være en masse læring, hvor man er fysisk aktiv efter devisen, det vi gør med kroppen, husker vi bedre. Derudover er jeg i fuld sving med at forberede spil og legende aktiviteter, der udelukkende understøtter og styrker læsekompetencerne,” slutter Pernille Ahrenkiel. 

Pernille Ahrenkiel kan træffes på www.privatlaesevejledning.dk eller tlf.nr. 42207304, og har til daglig til huse i Den gamle sukkerfabrik i Gørlev.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0