AnnonceLuk annonce
Stor interesse for LAG-midler øger pres på politikere

11-04-2019

LAG Midt-Nordvestsjællands formand, Flemming Larsen fortæller om, hvor stor interesse der er for LAG-midler.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Lokal rekordinteresse for LAG-midler medfører øget pres på folketingspolitikerne 

Ved den seneste ansøgningsrunde kunne LAG Midt-Nordvestsjælland mønstre det største antal ansøgninger nogensinde. Det ansøgte støttebeløb var også rekordhøjt. 

”Det vidner om, at der er mange iværksættere og ildsjæle, der ser et stort potentiale i vores landdistrikter. Nu håber vi bare, at Folketinget vil bakke op med flere midler, når en ny programperiode starter i 2021,” udtaler LAG Midt-Nordvestsjællands formand, Flemming Larsen. 

LAG-midler bidrager effektivt til skabelse af nye jobs 

På trods af knappe midler og et travlt år, var det en tilfreds formand, der aflagde beretning ved LAG Midt- Nordvestsjællands generalforsamling forleden aften. Flemming Larsen kunne nemlig, i sin beretning, konstatere, at LAG-midlerne fortsat er med til at sikre, at der skabes nye private arbejdspladser i landdistrikterne til en meget rimelig pris. En analyse af 2018-projekterne fra området har opgjort antallet af fastholdte og nye arbejdspladser til 26, hvilket svarer til 130.000 støtte-kroner pr. ny arbejdsplads. 

Succesen skal følges op med flere midler 

Formanden anslog også mere optimistiske toner i forhold til fremtiden. EU-kommissionen lægger nu op til, at mindst 5 % af landdistriktsprogrammet skal gå til LAG-ordningen. Det bliver dog på et lavere niveau, da det samlede landdistriktsprogram bliver mindre. Eftersom det er op til de enkelte regeringer at bestemme, hvor stor en procentdel der vil gå til LAG-ordningen, vil man prøve at påvirke folketingspolitikerne, så der kommer flere penge til ordningen. For at få en endnu stærkere stemme har LAG Midt-Nordvestsjælland meldt sig ind i Landdistrikternes Fællesråd, så man på den måde kan løfte landdistrikternes sag i et tættere samarbejde. I den forbindelse kunne formand Flemming Larsen med tilfredshed notere, at flere partier allerede har meldt ud, at de vil være med til at give yderligere støtte til LAG-ordningen. 

Større synlighed om LAG-projekterne 

I sin beretning adresserede Flemming Larsen også vigtigheden af synlighed. Det gælder projektansøgere, pressen og alle andre, der har interesse i at udvikle landdistrikterne. Derfor lancerer man snart en ny hjemmeside, der er mere informativ og vejledende og som samtidig præsenterer de støttede projekter på en visuel og appetitlig måde. Endelig vil man intensivere brugen af såvel lokale som sociale medier. Og der er nok at informere og inspirere om. Foreningen er nu oppe på at have støttet hele 72 projekter i årene 2015-19. 

Generalforsamlingen havde ganske pænt fremmøde og blev afholdt på Holbæk Kystlivscenter. Det er et af de projekter, LAG Midt-Nordvestsjælland netop har støttet i første ansøgningsrunde af 2019. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0