AnnonceLuk annonce
Møde om bedre forhold for borgerne

06-03-2019

Privatfoto: Fra venstre: Thomas Malthesen Hiorth, Gunver Jensen og Niels Erik Danielsen til fælles ledelsesmøde mellem S, SF og Ø, Kalundborg.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Tirsdag den 5. marts blev der afholdt samarbejdsmøde mellem ledelserne i S, SF og Ø Kalundborg om, hvordan man kan forbedre borgernes forhold i Kalundborg Kommune. 

Ledelserne i S, SF og Ø mødtes til et konstruktivt møde, hvor fokus var at forbedre borgerens forhold på flere fronter. 

”Det var et konstruktivt møde med god stemning og mange gode forslag til forbedringerne af borgernes forhold,”fortæller Niels Erik Danielsen.

Mødet var blevet fremrykket efter, at borgmester Martin Damm har opsagt budgetaftalen for et par uger siden.

”Der var gruppearbejde om socialområdet, arbejdsmarkedet samt børn- og familieområdet. Der var fremhævelse af tidlig indsats, men også indsats til tiden, som opfølgning. Også ønske om mere fokus på vores mange fattige børn, blev der givet udtryk for. I Kalundborg er andelen af fattige børn 8,1 %, viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med tal fra Danmarks Statistik,” siger Niels Erik Danielsen.

Folkeskolen var også til debat, samt voksen- specialområdet. Og en hel del flere emner. 

”Der var stor tilfredshed med mødet og håndslag om en gentagelse om ca. et halvt års tid. Der vil nu blive nedsat en fælles arbejdsgruppe, der skal følge det politiske arbejde samt komme med konkrete forslag til styrkelse af partiernes kommunalpolitiske arbejde,” fortæller Niels Erik Danielsen.

Til spørgsmålet om, hvordan man vil føre de forskellige forslag ud i livet, svarede Niels Erik Danielsen:

”Vi vil stille de konkrete forslag til resten af kommunalbestyrelsen. Det er, hvad vi vil arbejde ud fra i første omgang, og så må de andre jo forholde sig til det. Meget af det, vi stiller forslag om, er jo netop noget, der vil gavne borgerne, men også kommunen, fordi vi bruger rigtig mange penge på sociale udgifter i Kalundborg Kommune.”

Det var i øvrigt første gang, at der blev holdt møde mellem de tre partier, hvor også deres bestyrelser var med.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0