Dovenskab er ikke en undskyldning for ikke at sortere

Plastic har givet den største udfordring for både borgere og medarbejdere efter, at stort og småt brændbart er fjernet. Foto: Jens Nielsen.

Af Jens Nielsen

Et farvel til stort og småt brændbart har givet udfordringer for både borgere og personale på genbrugspladserne, men generelt er folk blevet meget bedre til at sortere. Den største udfordring er plastic, og så er det i øvrigt ikke en undskyldning ikke at sortere.

Først i november sidste år sagde Kalundborg Kommune farvel til stort og småt brændbart på kommunens genbrugspladser, det betyder, at når du som borger besøger en af genbrugspladserne i kommunen, skal affaldet sorteres endnu mere, end tidligere. Du vil altså stadig kunne komme af med dit tidligere brændbare affald - det skal blot sorteres anderledes.

Den nye ordning har nu kørt i små fire måneder, og TV-Kalundborg har derfor været forbi på genbrugspladsen på Asnæsvej i Kalundborg for at høre, hvordan den nye ordning fungerer. At afskaffe stort og småt brændbart er ikke noget kommunalbestyrelsen har fundet på, det er et fælles regelsæt, der er gældende for hele landet for netop at tænke på miljøet. Den nye sorteringsordning har dog givet nogle udfordringer for personalet på genbrugspladserne.

”Det giver ekstra arbejde for os, vi har bl.a. måtte omstrukturere på pladsen, og vi har sat meget mere fokus på at hjælpe folk, derfor er det også vigtigt at medarbejderne er der på de rigtige steder, og det er jo vigtigt at fortælle, at her kan jo stort set afleveres alt, undtagen dagrenovation og atombomber,” siger sektionsleder Jakob Neve fra det fælleskommunale affaldsselskab Argo, som Kalundborg Kommune er en del af, og han fortsætter:

”Med omkring 1500 indkørsler om ugen på denne tid af året, på genbrugspladsen på Asnæsvej i Kalundborg, er der måske to eller tre, der brokker sig, og så skal man jo huske, at dovenskab ikke er en undskyldning for ikke at sortere.”

Det, der har givet de største udfordringer, for både borgere og medarbejdere, er plastic. Her skal der sorteres i henholdsvis plastfolie og plastdunke/plastflasker.

”Vi har fået dobbelt så meget at lave, vi skal være her hele tiden for at hjælpe borgerne, faktisk kunne vi godt pille skiltene ned på containerne, for der er ingen, der læser dem alligevel, det er klart vores største udfordring,” siger Arly Ejlersen, medarbejder på genbrugspladsen på Asnæsvej, og fortsætter:

”Men generelt er folk blevet meget bedre, og man kan jo komme af med det samme, som man hele tiden har kunne, nu skal det bare sorteres mere.”

Den nemmeste måde at kende forskel på plastfolie og plastdunke/plastflasker er, at plastfolie er alt det, som er så blødt, at der kan slås en knude på, fx plasticposer. Resten - flasker, dunke og kødbakker skal i containeren til plastdunke/plastflasker.

I målet om en større sortering er der kommet nye containere til. Der er fx containere til tekstiler, bøger, indendørstræ og udendørstræ, møbler, flamingo, blødt og hårdt plastic, samt ’Uegnet til genanvendelse’, som er den nye container, hvor fx gamle videobånd, cementposer, som indeholder både papir og plastic, tomme dunke der har indeholdt olie, støvsugerposer og slibestøv fra håndværkere, skal afleveres.

”Vi kan se, at der er en klar gevinst ved at sortere mere, før blev der fx smidt aviser og flamingo i brændbart, selv om der hele tiden har været containere til netop disse ting, så vi har reduceret mængden, der køres til forbrænding betragteligt til glæde for miljøet,” fortæller Jakob Neve.

Rygterne om, at nu smider folk nok bare affaldet i naturen i stedet for at sortere, den holder ikke. Ifølge Vej og Park i Kalundborg Kommune opleves der nemlig ikke større mængder af affald i naturen end tidligere.

Del