AnnonceLuk annonce
Diskussion om retningslinjer for politikere

27-02-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

For en del år tilbage blev der, i kommunalbestyrelsen, truffet en beslutning om, at der skulle laves retningslinjer om kommunalpolitikernes besøg på de kommunale institutioner. Disse retningslinjer har imidlertid ikke været forenelige med kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til at besøge kommunale institutioner, og bliver derfor ændret. Men udkastet til ændringerne bliver nu kritiseret for netop at begrænse den enkelte politiker samt at begrænse ytrings- og pressefriheden. 

Kalundborg Kommune besluttede for nogle år tilbage, at ændre proceduren for, hvad der var tilladt for politikere i forbindelse med at besøge diverse institutioner før og under en valgkamp. Hos SF Kalundborg syntes man imidlertid, at reglerne var lige strenge nok, bl.a. måtte politikerne ikke besøge nogle institutioner i op til fem måneder før et valg, og Tommy Dinesen fra SF indgav derfor på et senere tidspunkt en klage til Ankestyrelsen. Klagen fik han for nogle måneder siden medhold i. Ankestyrelsen oplyste, at Kalundborg Kommunes regler for kommunalpolitikeres besøg på kommunens institutioner ikke er forenelig med kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til, som led i deres hverv, at aflægge besøg på kommunens institutioner mv., og kommunalbestyrelsen skal derfor, på onsdag, godkende et nyt sæt retningslinjer. 

”Vi ser en del problemer i det nye udkast. I ’Vejledning til kommunalpolitikere - Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg’ fremgår det, at ”som kommunalbestyrelsesmedlem har man ret til at besøge kommunens institutioner, så man på første hånd kan tale med brugerne, ansatte og pårørende​”, og derfor forstår vi, i SF, egentlig ikke, hvorfor vi skal have disse retningslinjer, som vi faktisk mener udtrykker en mistillid til både medarbejdere og politikere,” siger Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg.

Martin Damm mener derimod, at retningslinjerne er fair, og at de netop gør, hvad hensigten er, nemlig at beskytte personale og borgere på diverse institutioner. 

”Retningslinjerne er der jo, fordi vi vil undgå noget, som vi desværre ofte ser, at ansatte og brugere af en institution bliver en del af et valgshow.  Den enkelte politiker vil gerne i medierne, fordi der er valg, og dermed bliver ansatte og andre en del af noget, de ikke har valgt.  Det vil vi ikke være bekendt, så de er der for at beskytte dem,” siger Martin Damm, og fortsætter:

”Retningslinjerne blev i øvrigt vedtaget i enighed af kommunalbestyrelsen for mange år siden, men der var en enkelt ting, hvor retningslinjerne ikke kunne underkende en kommunalmedlems ret til at komme ud i institutioner m.m., og det er det, vi har skrevet ind i retningslinjerne nu, at det gør de ikke. Derudover har vi ændret et par andre præmisser, nu vi alligevel skulle revidere. Men der er jo stadig masser af muligheder for at komme ud at besøge institutioner m.m., når der ikke er valg.”

Pressen ingen adgang

Flere steder i udkastet til retningslinjerne fremgår det i øvrigt, at pressen ikke har adgang, og der må ikke fotograferes mv. 

”Der er ikke adgang for pressen ifm. besøg (hvor kommunen ikke er arrangør), og at der ikke må ske foto- video eller lydoptagelse under besøget uden forudgående aftale,”således står der bl.a. i de nye retningslinjer, som administrationen henviser til, at man godkender.

”Det er et uheldigt signal at sende. Pressen må på ingen måde begrænses i deres afdækning af forhold i kommunen,” understreger Thomas Malthesen Hiorth.

Også her er Martin Damm uenig med Thomas Malthesen Hiorth, da han mener, at retningslinjerne netop er der for at beskytte ansatte og borgere imod at blive en del af et valgshow. For ham handler det ikke om at begrænse pressen.

”Vi vil bare gerne beskytte ansatte og brugere af de forskellige institutioner,” siger han.

Retningslinjer begrænser muligheder

”Vores bange anelser om, hvordan notatet fremadrettet kan anvendes kommer ikke ud af den blå luft. I 2017 så vi, hvordan notatet blev brugt til at begrænse mulighederne for at besøge institutioner og holde taler mv. Således måtte Jimmy Sørensen (LA) ikke holde båltale i Havneparken, da det er kommunal ejendom. Men Venstre måtte gerne holde valgmøde i selv samme Havnepark. I SF Kalundborg fik vi afslag på, sammen med Pia Olsen Dyhr, at besøge Erhvervsrådet og Symbiosen - årsagen var, at man ikke må få politisk besøg jf. notatet. Malene Grandjean (V) måtte til gengæld gerne arrangere “valgkaffe” udvalgte søndage i Aktivitetshuset på Nyby Havn. Huset er en del af Røsnæs Rundt, som er støttet af Kalundborg Kommune. Det er helt fint, at Malene Grandjean gjorde det, men der var ingen sammenhæng i, hvem der måtte, og hvem der ikke måtte,” siger Thomas Malthesen Hiorth. 

Martin Damm mener derimod, at der har været en fair behandling af politikere hele vejen igennem, og at der ikke har været forskelsbehandlet på de politiske partier. Han fortæller endvidere, at det konkrete eksempel med Jimmy Sørensen, der ved sidste valg stillede op for LA, handlede om, at arrangementet pludselig var kommunalt, og at han derfor ikke måtte holde båltale til Skt. Hans Aften i havneparken i Kalundborg 

Skaber nervøsitet

Thomas Malthesen Hiorth pointerer dog, at hele pointen netop er, at et notat som dette - både i den nuværende og tidligere form, skaber en nervøsitet i organisationen omkring, om man må modtage besøg eller ej.

”Er der nervøsitet omkring det, er det jo nemmest at sige pænt nej tak, og sådan skal det ikke være. Vi skal være en åben og ærlig organisation, hvor politikere selvfølgelig kan besøge kommunes institutioner - uden at ledere og personale kommer ud i ubehagelige situationer," siger han. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0