AnnonceLuk annonce
Fra ufaglært til faglært – det rykker i Kalundborg

12-02-2019

Processkolen i Kalundborg. Arkivfoto

Det rykker i Kalundborg. Mange unge mennesker over 25 år ønsker at tage en uddannelse. I tæt samarbejde
med erhvervslivet er Processkolen en vigtig aktør.

Processkolen har i 2018 haft 160 personer over 25 år til realkompetencevurdering. Har man mange års erhvervserfaring kan uddannelsen kortes af med de kompetencer, man har lært via sit job. For voksne medmange års erhvervserfaring, kan realkompetencevurdering derfor være en attraktiv genvej til at blive faglært.

Ud af de 160 fortsatte 68% videre på en erhvervsuddannelse eller på et arbejdsmarkedskursus. Af dem valgte knapt to tredjedele at gå videre med en uddannelse som industrioperatør, mens en tredjedel valgte at gå videre på et arbejdsmarkedskursus i 2018. De resterende har så mulighed for at starte op i løbet af 2019.

Uddannelseschef Leif Pedersen for Processkolen udtaler:

”Vi er rigtig glade for, at så mange ønsker at tage en faglært uddannelse. I 2015 blev det politisk besluttet, at alle over 25 år skulle have foretaget en realkompetencevurdering, hvis de vil være faglærte. En vurdering, hvor der systematisk bliver arbejdet med ansøgerens tidligere erhvervs- og skolekompetencer i forhold til deres uddannelse. Målet er at give en ufaglært deltager mulighed for at blive faglært ofte med forkortelse af uddannelseslængden. Og det må siges at være en succes."

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at der i erhvervslivet er et stort ønske om at få opkvalificeret virksomhedernes ansatte. Ud af de 160 deltagere, der fik foretaget en realkompetencevurdering, kom de 82% fra virksomheder i regionen. Det er også værd at bemærke, at arbejdssøgende heller ikke står tilbage for at få deres kompetencer vurderet. Her er tallet på 18%. Efterfølgende fortsatte 71% af de arbejdsøgende på uddannelse som industrioperatør eller på arbejdsmarkedskurser.

”Vi er mere end tilfredse med, at virksomhederne i så stort et omfang har taget muligheden for at få deres medarbejdere realkompetencevurderet til sig. Og efterfølgende bruger resultaterne aktivt til opkvalificering af deres ansatte. Vi er også rigtig glade for, at de arbejdssøgende aktivt bruger denne mulighed og herefter starter på uddannelse. For mig at se, må der være tale om en win-win situation for alle parter," siger Leif Pedersen.

Processkolen er en del af EUC Nordvestsjælland, som er den største erhvervsskole i Nordvestsjælland. Processkolen udbyder udover uddannelsen som industrioperatør og arbejdsmarkedskurser, også uddannelserne elektriker, procesoperatør, lager og transport samt vejgodstransport.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0