Biogasanlæg laver nye tiltag efter møde med kommune

Kalundborg Bioenergi. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Bioenergi indfører styrkede procedurer, og opretter hotline for at minimere risiko for lugtgener, da det mere eller mindre siden anlæggets begyndelse har været et stort problem, at anlægget afgiver en frygtelig lugt til stor gene for naboerne. Miljøudvalget har mistet tilliden, men afventer, hvad de nye tiltag kan gøre.

Beboere på Lerchenborgvej og områderne omkring har i – efterhånden – mange måneder nu været plaget af en meget grim lugt fra det knap et år gamle biogasanlæg, Kalundborg Bioenergi A/S, der har til huse på Asnæsvej tæt ved Lerchenborgvej. Folkene på biogasanlægget arbejder på højtryk for at løse problemerne, men det er endnu ikke lykkedes. Beboerne på de omkringliggende veje er fortsat trætte af at skulle være plaget af grim lugt så snart, at vinden er i den ”forkerte” retning, og de har længe følt, at Kalundborg Kommune, der har den øverste myndighed, og dermed også har ansvaret for, at man overholder miljøgodkendelsen, ikke gør noget ved problemet. Nu har der imidlertid været møde mellem Kalundborg Kommune og biogasanlæg, og nye tiltag bliver sat i værk.

I begyndelsen af december oplevede naboerne til Kalundborg Bioenergi, at det igen lugtede fra anlægget. En varmeveksler i et filter, som renser luften, var brudt sammen, og flere naboer blev generet af lugten. 

”Vi beklager meget, at vores naboer igen bliver generet af lugt fra vores anlæg. Vi var overbeviste om, at vi havde fået bugt med lugtproblemerne, efter vi fik installeret de aktive kulfiltre. Vi kunne se, at filtrene rensede luften for svovl, og alle niveauer var normaliseret,” siger Lars Bruun Sørensen, bestyrelsesformand for Kalundborg Bioenergi, og fortsætter:

”I december bryder en varmeveksler i et filter sammen, og det begynder at lugte igen. Vi har aldrig på andre anlæg set, at denne type varmeveksler går i stykker så tidligt, så derfor var vi ikke forberedte på situationen, og derfor kunne vi ikke reagere hurtigt nok og få stoppet lugtproblemerne.”

Ligesom med det aktive kulfilter, hvor Kalundborg Bioenergi har valgt at installere to, er der altid en i reserve, og de gør nu det samme med varmeveksleren, og sørger for at have en ekstra på lager. 

Udvalget har mistet tillid

Kalundborg Kommune og formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V) har efter de seneste lugtproblemer holdt møde med Kalundborg Bioenergi.

På mødet blev udfordringerne og de forskellige initiativer drøftet, dog er tilliden til biogasanlægget ikke længere stor, idet de igen og igen har lovet, at problemerne bliver løst, dog uden resultat.

”I udvalget har vi lidt svært ved at forvente noget i forhold til, hvad der tidligere er sket. Tilliden er der ligesom ikke længere. Men vi ser tiden an, og ser hvad de nye initiativer kan gøre,” siger Jakob Beck Jensen.

Struktureret gennemgang og styrkede procedurer

Kalundborg Bioenergi har imidlertid besluttet at lave en struktureret gennemgang af hele anlægget for at identificere alle kritiske komponenter, der kan forårsage lugt, hvis de går i stykker. 

”Vi laver en minutiøs gennemgang af anlægget for at identificere alle kritiske komponenter, som ved havari kan forårsage lugtgener. På den baggrund kan vi forhåbentlig være mere på forkant med udviklingen og minimere risikoen for, at det kommer til at lugte igen,” siger Lars Bruun Sørensen og fortsætter:

”Derudover får vi indført nogle helt klare procedurer for, hvad vores medarbejdere skal gøre, så snart vi bliver opmærksomme på lugtproblemer. På den måde kan vi hurtigere begynde at afbrænde gassen eller lukke for nogle komponenter, hvis der opstår problemer.” 

Hotline

Selvom anlægget nu får en grundig gennemgang, vil der altid være en risiko for, at der kan opstå noget uforudset. Derfor opretter Kalundborg Bioenergi en hotline, som er åben for alle, der oplever lugtgener.

”Oplever man, at det lugter fra anlægget, skal man endelig ringe til vores hotline, så vi kan identificere og gøre noget ved problemet. Med vores skærpede procedurer kommer vi til at reagere, så snart vi bliver opmærksomme på et problem,” siger Lars Bruun Sørensen. 

Nummeret til Kalundborg Bioenergis hotline er: 99 55 86 86, og den er åben for henvendelse.

Den nye varmeveksler er installeret og alle niveauer er tilbage på normalt niveau. I begyndelsen af det nye år går arbejdet i gang med at gennemgå hele anlægget minutiøst. 

Del