AnnonceLuk annonce
Demokrati og kaos.

03-12-2018

Læserbrev:

Demokrati og kaos

De 3 gruppeformænd Martin Damm (V), Peter Jacobsen (DF) og Ole Glahn (RadV) udbreder sig vidt og bredt for tiden om alle fortræffelighederne, som de har fået gennemført i budgetforhandlingerne. De glemmer gang på gang at oplyse om, at de emner de beretter om, var der fuld konsensus om blandt ALLE partier i budgetaftalen!

Jeg ved at det var af stor betydning for borgmesteren, at få lavet en aftale som hele kommunalbestyrelsen stod bag. Så jeg synes det er en lidt underlig agenda de er i gang med. Man bør vel stå sammen om at fortælle de gode historier - og så er man selvfølgelig i sin ret til som enkelt parti eller løsgænger, at gå ud og fortælle hvad man ærgrer sig over, som f.eks. da Peter Jacobsen på kommunalbestyrelsesmødet d. 10. oktober oplyste, at skattenedsættelsen absolut ikke var sket “hvis Dansk Folkeparti havde haft 14 mandater”.

Når man så samtidig ser på den aftale som Dansk Folkeparti, Radikale, LA, Konservative og Venstre indgik lang tid forud for valget - en aftale som jeg synes i en vis grad afmonterede en del af demokratiet - for der var vel andre konstellationer der kunne fungere?

Og man yderligere ser på tildelingen af de politiske poster - ikke én betydende post blev givet til oppositionen som oplæg til det gode samarbejde. Jeg synes ellers Socialdemokraterne havde fortjent noget efter et meget fint valgresultat!

Og lægger hertil, at budgetforhandlingerne for 2019-2022 mere var et diktat end en forhandling, med et lukket udgangspunkt, i stedet for en åben og ærlig dialog og en forhastet proces, uden mulighed for faglig sparring. Den var fastlåst på meget begrænsede præmisser - og det synes jeg var ærgerligt.

Så kommer jeg til at tænke på, om det måske er borgmesterens mantra, det der står i overskriften, altså at demokrati = kaos - og derfor er det lettere at bypasse nogle af de demokratiske processer, når man nu sidder solidt på et flertal.

I budgetaftalen for kommunen for 2019-2022, fik en samlet kommunalbestyrelse blandt meget andet indskrevet, at “Parterne er enige om, at Kalundborg Kommune er en åben organisation, hvor konstruktiv kritik er velkommen…..”

Det kunne jeg godt tænke mig også gjaldt i udpræget grad i den politiske del af kommunen. Lad os være åbne og risikovillige og tage nogle åbne debatter hvor vores forskellige politiske holdninger og ideologier mødes - måske kan der opstå noget interessant ud fra det? Måske kan vi flytte hinanden og ende med gode kompromisser og løsninger til fordel for kommunens borgere?

Thomas Malthesen Hiorth

Azaleavej 22

4470 SvebølleFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0