AnnonceLuk annonce
Lokalaftale mellem lærere og kommune er nu underskrevet

28-11-2018

Der er i dag indgået lokalaftale mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Lærerkreds om rammer for lærernes arbejde

Efter et godt forhandlingsforløb kunne en tilfreds kredsformand Karen Sørensen og direktør Mette Heidemann i dag underskrive en fælles aftale om rammerne for lærernes arbejde i Kalundborg Kommune.

Med aftalen understreger de to parter, at Kalundborg Kommune og Kalundborg Lærerkreds arbejder målrettet sammen for at udvikle et stærkt og attraktivt skolevæsen. Aftalen lægger sporene til et stærkt og tillidsfuldt fremtidigt samarbejde om folkeskolen i Kalundborg, der også fremover skal være et vigtigt fundament for børns læring, dannelse, trivsel og udvikling.

Aftalen bygger oven på tre eksisterende aftaler om lærernes arbejdsvilkår og rummer et klart signal om, at det er vigtigt, at lærerne har tid til at forberede og efterbehandle deres undervisning.

Lærere i Kalundborg Kommunes skoler får med aftalen fastlagt sammenhængende tid til deres individuel og fælles forberedelse af undervisningen. Desuden sætter aftalen en tydelig ramme om planlægningen af skoleåret for den enkelte lærer. Der er et særligt fokus på nyuddannede og nyansatte lærere i aftalen.

Nyuddannede lærere skal i deres første år undervise mindre end andre lærere på skolerne, og alle nyansatte tilbydes en mentorordning. Desuden er aftalens parter enige om, at der i det kommende år skal udarbejdes en strategi for rekruttering og fastholdelse af lærere, ligesom der skal sættes fokus på, at lærerne kun bruger den nødvendige tid til dokumentation. Desuden vil der blive fokuseret på lærernes trivsel og arbejdsmiljø, blandt andet for at nedbringe fravær på skolerne.

"God undervisning er afgørende for kvaliteten i vores folkeskole. Det er vigtigt, at lærerne i kommunens 16 skoler har gode rammer for at lave undervisning af høj kvalitet, så eleverne bliver så dygtige, de kan. Jeg er glad for, at vi med denne aftale har skabt et fundament for, at lærerne får tid til at forberede gode undervisningsforløb for eleverne. Jeg håber også, at aftalen kan være med til at synliggøre, at Kalundborg Kommune er et godt sted at være lærer", siger direktør Mette Heidemann.

”Jeg kan med tilfredshed konstatere, at vi med aftalen signalerer en ny start på samarbejdet om folkeskolen i Kalundborg, som OK18 har givet afsæt til, og som længe har været et ønske blandt lærerne i Kalundborg. Aftalen sætter fokus på lærernes profession i forhold til styrkelse af kvaliteten i folkeskolen. Lærerne skal med aftalen kunne opleve forbedringer af deres arbejdssituation, bl.a. gennem de forpligtende aftaler om skoleårets planlægning og styrkelse af samarbejdet mellem TR og skoleleder. Vi er på vej, og med evalueringsdelen følges aftalen tæt og vi igangsætter nu en indsats omkring fastholdelse og rekruttering af lærere samt præcisering af den nødvendige dokumentation i hverdagen”, siger kredsformand Karen Sørensen. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0