AnnonceLuk annonce
Kattegatforbindelse skal drøftes i kommunalbestyrelse

31-10-2018

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk 

Enhedslisten i Kalundborg har anmodet om, at en mulig Kattegatforbindelse over Røsnæs skal drøftes på kommunalbestyrelsesmødet i aften, da de finder det bekymrende, at der kun foreligger en linjeføring for en Kattegatforbindelse.

Enhedslisten er bekymrede for, at den eneste linjeføring for en Kattegatforbindelse er over Røsnæs. Derfor mener de, at man bør drøfte projektet i kommunalbestyrelsen allerede nu, og har derfor skrevet et brev til kommunalbestyrelsen, som er på dagsordenen til mødet i aften.

”Regeringen afsætter sandsynligvis 60 mio. til nærmere undersøgelse af en Kattegatbro. Det eneste udkast vi har, er det der deler Røsnæs i to. Derudover har vi en trafikminister, der er meget begejstret for at staten ikke skal bruge penge, og så er der kun forslag om bilforbindelse tilbage, som private investorer har sagt, at de gerne vil investere i, men så bliver det problematisk. 

Ingen i kommunalbestyrelsen vil dele Røsnæs, det ved jeg, men ikke alle er fra Kalundborg, og der er tale om stærke økonomiske kræfter. Så det er muligt, at vi er i god tid, men man skal ikke være naiv. Der kan være mange konsekvenser ved et sådant projekt, og det skal man naturligvis se på. Det vil jo ikke ubetinget gavne Kalundborg. Se på Korsør og Nyborg, det er jo ikke fordi, det har været ubetinget til gavn for dem. Vi er nødt til at få gang i debatten,”siger Niels Erik Danielsen (Enh.).

I brevet til kommunalbestyrelsen skriver Enhedslisten Kalundborg:

Enhedslisten stiller med henvisning til initiativretten forslag om drøftelse og iværksættelse af et informations- og oplysningsarbejde, der skal forhindre den nuværende beskrevne linieføring for en Kattegatforbindelse, skriver de i et brev til kommunalbestyrelsen.

"En fast Kattegatforbindelse Strategisk analyse, Rapport 545 - 2015" er den eneste for tiden beskrevne linieføring for en Kattegatforbindelse. Den strategiske analyse er udarbejdet af Vejdirektoratet og Trafik og Byggestyrelsen. Den beskrevne linieføring vil have afgørende negativ betydning for udviklingen og befolkningen på Røsnæs. Den vil samtidig have afgørende negativ betydning for bosætning og turisme i området. Den vil i sin beskrevne form skabe støj og luftforurening fra ca. 30.000 biler.

I rapporten fra 2015 står der bl.a. side 16 og 17: "I den valgte linjeføring anlægges kyst-til-kyst forbindelsen mellem Sjælland og Jylland som en ca. 46 km lang kombineret fast forbindelse med dobbeltsporet højhastighedsjernbane og en 4-sporet motorvej med en dimensioneret hastighed på 110 km/t. Forbindelsen går fra Røsnæs over Samsø til Hov. 

På Vestsjælland er det forudsat, at en Kattegatforbindelses vejanlæg består af en fuld udbygning af den nuværende Rute 23 til motorvej og en ny motorvejsstrækning på halvøen Røsnæs. Det vil sige, at vejforbindelsen udgøres af den eksisterende Holbækmotorvej indtil Elverdam, og fortsætter derefter ad Rute 23 Kalundborgmotorvejen Skovvejen som er en udbygning af den eksisterende motorvejstrak mellem Regstrup og Kalundborg. Umiddelbart øst for Kalundborg anlægges i forlængelse af Rute 23 en ny motorvej til en fast Kattegatforbindelses landfæste på halvøen Røsnæs."

Den nuværende og eneste af myndighederne beskrevne linieføring vil således flække halvøen Røsnæs i to dele og give omfattende støjgener, omfattende luftforurening og et meget skæmmende visuelt udtryk.

I et svar til Henning Hyllested fra Enhedslisten skriver Ole Birk Olesen, at ”de hidtidige undersøgelser har vist, at en ren vejforbindelse kan betales tilbage af indtægter fra brugerne på ca. 32 år. En kombineret vej- og jernbaneforbindelse kan ikke betales tilbage af indtægter fra brugerne, men kræver derimod et statsligt tilskud på ca. 42 mia. kr.” 

Den 22. august skrev Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse: "Som et led i regeringens finanslovsudspil afsætter regeringen 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat….. En foreløbig beregning tyder på, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres af brugerne alene og dermed ikke belaste statskassen og ikke fjerne råderum fra andre vigtige vejprojekter. - Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt." 

”Nogle vil mene, at jeg er for hurtig ude. Men når meget dyre og omfattende beslutninger skal træffes, som man ikke er enig i, er det vigtigt at være hurtigt ude. Der er arbejdet i mange år på en Kattegatforbindelse, og der er kun beskrevet én linieføring og det er den der deler Røsnæshalvøen i to dele,” skriver Niels Erik Danielsen slutteligt i sit brev.

Vil møde talstærkt op 

Foreningen ”Nej til motorvej gennem Røsnæs” opfordrer folk til at møde op til kommunalbestyrelsesmødet i dag for at vise deres opbakning til, at man ikke vil have en Kattegatforbindelse gennem Røsnæs. De skriver på deres Facebookside:

"Mød op til mødet på Rådhuset. Den 31. oktober kl. 17 skal Kalundborg kommunalbestyrelse diskutere linjeføringen over Røsnæs og de negative konsekvenser for området - herunder støj over grænseværdien på hele halvøens bredde."Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0