1,5 million kr. til lokal forening

Arkivfoto, SYMB.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

SYMB har netop fået tildelt en donation på kr. 1,5 mio. fra VELUX FONDEN til et forskningsprojekt.

SYMB har netop fået en kæmpe økonomisk hjælp til et stort forskningsprojekt. Projektet ”Fællesskaber for Alle” er et partnerskab med Professionshøjskolen Absalon, Slagelse Kommune og SYMB, hvor SYMBs andel fra fonden udgør ca. 1,5 mio. kr. ud af de i alt fem mio. kr.

I Danmark er der et stærkt foreningsliv, som skaber liv, velfærd og netværk på kryds og tværs af grænser. Men det er langt fra alle borgere i Region Sjælland, som deltager i det klassiske foreningsliv, eller på anden måde er inkluderet i lokale fællesskaber. Samtidig ved man mere og mere om, hvad det betyder for mennesker at tilhøre og bidrage til fællesskaber. Forskning viser bl.a. at netværk og relationer er med til at forebygge ensomhed, udsathed og sociale problemer og understøtte trivsel og sundhed 

SYMB vil skabe fællesskaber

Projektet ’Fællesskaber for Alle’ stiller nu skarpt på denne udfordring. Projektet skal undersøge, hvordan man kan lede og organisere inkluderende fællesskaber på nye måder, herunder fællesskaber, der har grobund i civilsamfundet og med et kommunalt udspring.Der skal udvikles to relations platforme. Den ene igangsættes og drives af Slagelse Kommune, som et kommunalt initiativ. Den anden af SYMB, som et forenings- og borgerdrevet civilsamfundsinitiativ. Hensigten er at udvikle metoder til at danne fællesskaber, i henholdsvis en kommunal og en borgerdrevet kontekst. Professionshøjskolen Absalons hovedrolle er at opsamle og opbygge viden fra de to forskellige praksisspor.

Forskningsprojektet giver SYMB en unik mulighed for at udleve sin mission om at skabe fællesskaber, hvor den enkelte kan deltage sammen med andre, bygge relationer og fælles identitet, udvikle sig og blive stærkere. Over de næste fire år bliver SYMB på den måde en central aktør i udviklingen af nye former for fællesskaber og metoder til at inkludere mennesker – både i lokalsamfundet og i en større sammenhæng.

”Det er på mange måder et enestående projekt. SYMB får dels mulighed for at blive fulgt forskningsmæssigt undervejs, hvilket skaber viden, som kan gavne mange mennesker og give mere livskvalitet. Dels giver det os mulighed for, at vi i projektet får skabt nye modeller og muligheder for fællesskaber i velfærdssamfundet – herunder med Kalundborg Kommune,”siger formand for SYMB, Peter Joensen.

SYMB vil åbne “byens hus”

SYMB planlægger at åbne et ’byens hus’ i løbet af vinteren, som gerne skal være med til at samle endnu flere aktive borgere i tværgående fællesskaber. I denne forbindelse er der ligeledes mulighed for at blive en del af SYMB. 

Projektet afsluttes i 2022, og Slagelse Kommune og SYMB vil i projektperioden have mulighed for at prøve forskellige typer af fællesskaber af som hhv. kommune og civilsamfundsinitiativ, ligesom de løbende vil kunne sparre med hinanden om deres erfaringer, tiltag mv.

Fakta om projektet:

  • Projektparter: Slagelse Kommune, SYMB i Kalundborg, Professionshøjskolen Absalon
  • Bevillingsgiver: VELUX FONDEN
  • Projektperiode: 2019-2022.

 

Del