AnnonceLuk annonce
Udvalg går ind i sag om lugt fra biogasanlæg

11-10-2018

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I marts 2018 startede Ørsted og Bigadan det store biogasanlæg, Kalundborg Bioenergi, op nær Asnæsværket, der skal genanvende restprodukterne fra Novo Nordisk og Novozymes produktion i Kalundborg. Men det har medført meget store lugtgener for rigtig mange borgere i Kalundborg henover sommeren. 

Det nye biogasanlæg, Kalundborg Bioenergi, nær Asnæs har ikke startet produktion ubemærket. Mange borgere har gennem mange måneder været generet af en fæl lugt fra biogasanlægget. De har forsøgt at få gjort noget ved lugtgenerne, og har derfor været i dialog med både folkene på biogasanlægget samt kommune, men lige lidt har det hjulpet. Nu ser det dog ud til, at der sker noget, da Lars Kaster Jørgensen, på vegne af rigtig mange borgere i forskellige villakvarterer i området, har skrevet til Teknik & Miljøudvalget, der nu har meddelt, at man følger sagen nøje, og har bedt om en orientering omkring sagsforløbet til det først kommende møde i Teknik & Miljøudvalget.

Udvalg forstår frustrationen blandt borgerne

Formand for Teknik & Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V), skriver, på vegne af Teknik & Miljøudvalget, til Lars Kaster Jørgensen m.fl., at Kalundborg Bioenergi har fået en miljøgodkendelse, hvori der er stillet vilkår for virksomhedens drift, herunder lugtgener og virksomhedens pligt til at underrette kommunen, når der fx er lugtgener udover det tilladte.

”De lugtgener, der har været, er en overtrædelse af de gældende vilkår, og i sådan et tilfælde skal virksomheden underrette kommunen om hændelsen, årsagen til den, og tiltag for at afhjælpe problemerne. Ved en overtrædelse af godkendelsens vilkår, følger kommunen op, og vurderer om de iværksatte tiltag er tilstrækkelige, og om der er en forventelig fremdrift i løsningerne,” skriver Jakob Beck Jensen.

Han fortæller endvidere, at han og udvalgets øvrige medlemmer forstår, at situationen er utålelig. Men at de har fået af vide fra Kalundborg Bioenergi, at man er i gang med at iværksatte tiltag, der skal løse problemet, men at processerne i produktionen tager tid. Udvalget vurderer, at virksomheden skal have mulighed for dette, da man vil have forværrede lugtgener, hvis man lukker produktionen ned for blot, at starte den op igen på et tidspunkt.

”Kommunen følger fortsat sagen, og er i løbende dialog med virksomheden. Det er min forventning, at virksomheden får løst sine opstarts- og indkøringsproblemer, sådan at den fortsatte virksomhedsdrift kan ske, uden gener for naboerne. Slutteligt kan jeg oplyse, at udvalget har bedt om en orientering omkring sagsforløbet til det først kommende møde I Teknik & miljøudvalget,” står der i brevet til Lars Kaster Jørgensen m.fl.

Jakob Beck Jensen understregede ydermere over for TV-Kalundborg, at man følger sagen tæt fra udvalgets side, og kommer der lignende problemer på et senere tidspunkt, vil man selvfølgelig handle.

Driftschef på anlægget i Kalundborg, Erik Lundsgaard, bekræfter, at man endelig mener, at være på rette spor. 

”Vi mener, at vi er på rette vej, og forventer en snarlig bedring, og kunne vi have løst problemet hurtigere, havde vi gjort det, det har bare desværre ikke været muligt. Lige nu arbejder vi også med forskellige teknologier, der kan hjælpe os, hvis vi igen står med en form for et nedbrud, så vi ikke skal igennem dette igen,” siger han.

Lars Kaster Jørgensen er glad for udvalgets respons, men samtidig ærgerlig over, at han og andre borgere har måtte kæmpe så hårdt og længe for at blive hørt.

”Efter 3,5 måneders henvendelser til kommunen ser det ud til, at der måske sker noget i sagen, og at kommunen begynder at handle i forhold til miljøgodkendelsen. Det er bare synd, at man som borger skal ud og råbe alle medborgere op af sofaen, og kontakte udvalget, før der rigtig kommer fokus på sagen. Nu håber vi så, at kommunen har lært af denne sag, og vil forholde sig til deres egen miljøgodkendelse af Biogasanlægget, og i fremtiden vil sætte lidt hårdere og klare retningslinjer end, hvad vi har set indtil nu,” siger Lars Kaster Jørgensen, der er en af de borgere, der virkelig kæmper for at få gjort noget ved problemet.

Fakta om Kalundborg Bioenergi:

  • Biogasanlægget vil behandle ca. 300.000 tons biomasse pr. år.
  • Alle næringsstoffer, der passerer anlægget, vil blive nyttiggjort til gødningsformål.
  • Den producerede biogas vil erstatte naturgas, og vil dermed give en CO2-besparelse på ca. 17.000 tons CO2 om året.
  • Biogasanlægget er bygget på et område på ca. 50.000 m2 ved Asnæsværket i Kalundborg.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0