AnnonceLuk annonce
Nu får borgerne mulighed for at følge med i trafikdata

10-10-2018

Kort Kalundborg Kommune

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune samler trafikdata fra kommunens veje og cykelstier, og de inviterer nu alle til at se med i trafikdata. Her kan man se, hvor mange biler, der kører på forskellige veje, og hvor hurtigt, de kører. Ligeledes hvor mange cykler og knallerter, der kører forbi på cykelstien osv.

Nu kan alle borgere se med, når Kalundborg Kommune samler trafikdata fra kommunens veje og cykelstier. Man ønsker nemlig at øge gennemskueligheden for borgerne.

"Der indsamles og registreres mange forskellige data hver eneste dag. De er grundlaget for det arbejde, der udføres i kommunen. Trafikdata er en af mange dataformer, der indsamles, og som er et meget vigtigt grundlag for det daglige arbejde i forvaltningen. Beslutninger, der skal træffes, når opgaver skal prioriteres forudsætter dokumentation. Trafikdata giver information om, hvor mange vi er i trafikken, hvad det er for en trafik, der kører derude på vejene, og hvor hurtigt vi kører. Når informationen samles, bliver det til nyttig viden, som bruges dagligt,” fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen

Når kommunen bringer åbne data i spil, øger det gennemskueligheden, og alle får mulighed for at drøfte trafikale forhold på baggrund af fakta. Kommunen har længe brugt data i deres arbejde, men åbner nu op for, at alle kan se det, der registreres, når kommunen har to sorte slanger liggende over kørebanen.

"Data skal på arbejde i Kalundborg Kommune, og vi stiller gerne data frit til rådighed for alle. Trafikdata ajourføres hele tiden, og de nyeste registreringer kommer automatisk ind på kortet, så snart de er hentet ind ude fra vejene,” siger Jacob Beck Jensen.

Alle får mulighed for at se med

Også næstformand i Trafik- og Miljøudvalget Hanne Olesen er glad for, at Kalundborg Kommune ikke bare har fået et let tilgængeligt arbejdsredskab for politikere og medarbejdere i forvaltningerne, men nu stiller et redskab til rådighed for alle, der har interesse, nysgerrighed og lyst til at følge med i trafikken.

"Vi bevæger os alle i trafikken til daglig, og vi kan blive klogere, når vi får indsigt via data. Én ting er, hvad vi tror, en anden ting er, hvad fakta kan fortælle os. Ikke mindst hastighedsmålingerne er meget interessante. Fart betyder rigtig meget for, hvordan folks hverdag opleves. Trafik, som hastigt farer forbi, opleves som farlig, og giver anledning til frygt og dermed ønske om at få farten dæmpet. Mange sammenligner med, hvad man tror, farten er andre steder. Nu kan borgerne konkret se, hvor hurtigt der køres, og om der er forskel på hastighedsniveauet,”siger Hanne Olesen.

Fakta
• De kommunale trafikdata findes i menupunktet "Trafiktællinger" på: www.kalundborg.dk/veje
• Data indsamles og opdateres løbende. 
• Data er anonyme, ingen kan identificeres.
• Data består af antal køretøjer, deres art og hastighed. 

Data præsenteres på et kort, som kan åbnes fra pc, tablets og smartphones.

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0