AnnonceLuk annonce
Bedre fysiske rammer til vores børn og personale.

09-10-2018

Læserbrev: Bedre fysiske rammer til vores børn og personale

Småbørnsområdet kommer til at have en helt central placering de kommende år.

På driftssiden har vi grundet budgetloftet i år ikke mulighed for at vælge ret meget nyt til. Vi har dog fundet plads til at udvide budgettet til projekt HOME-start. Projektet hjælper familier med småbørn i udsatte positioner på vej, så børnene ikke får en skæv start på livet. Vi har succes med dette forebyggende tiltag, og vi vil gerne udbygge det, da vi derigennem dels kan fange problemerne i opløbet, og på længere sigt spare meget dyrere foranstaltninger.

På anlægssiden har vi bedre muligheder for at prioritere nogle større tiltag. Den gode økonomi i Kalundborg Kommune tillader, at vi kan investere i fremtiden, og vi vil derfor investere massivt i bedre rammer for vores småbørn i denne valgperiode.

Det er allerede vedtaget, at vi investerer i en modernisering og udbygning af Vesterbjerggård i Snertinge. Ligeledes er det bestemt, at der bliver bygget en helt ny daginstitution på Lupinvej i Kalundborg. Begge disse byggerier er til afløsning af utidssvarende bygninger.

Vi fortsætter nu i samme spor, og sætter penge af til at udbygge og modernisere bygningerne i Rørby på skolen og i børnehaven, så områdets børn får et samlet tilbud, der ligger centralt.

Den helt store satsning bliver, at der bliver bygget en spritny stor daginstitution i Svebølle, der hvor det gamle rådhus ligger i dag. Den nye daginstitution kommer til at afløse den gamle børnehave i Svebølle og børnehaven i Viskinge.

Daginstitutionen kommer til at ligge centralt i forhold til offentlig transport og Svebølles fine idrætsanlæg med tilhørende sportshal.

Daginstitutionen vil fysisk blive bygget i periode 2020-2022, men arbejdet med at få designet den vil starte før den tid med inddragelse af forældre og personale.

Valgperioden kommer således i høj grad til at stå i børnenes tegn.

Med nye bygninger får vi samtidig skilt os af med gamle utidssvarende bygninger, der er dyre i drift.

 

Ole Glahn (B), formand for kultur- og fritidsudvalget

Peter Jacobsen (O), 1. viceborgmester og formand for Ældre- og Sundhedsudvalget

Martin Damm (V), borgmesterFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0