AnnonceLuk annonce
Fokus på at udvikle butikker og byliv i Kalundborg

10-09-2018

Af Jens Nielsen

I et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Kalundborgegnens Erhvervsråd, Vores Kalundborg og Reteam Group sættes der nu fokus på at udvikle butikker og byliv i Kalundborg.

Formålet med projektet er at skabe grundlaget for et større EU-finansieret projekt, der vil styrke butiks- og bylivet i kommunen. Det første møde om projektet afholdes den 18. september kl. 8.00 i Café Solsikken, hvor alle butikker, restauranter og caféer, kulturinstitutioner og udlejere i bymidten er inviteret til netværksmøde.

Region Sjælland har godkendt projektet ”Vækstindsats for produktivitetsforbedring og effektivisering af Butiks- og Byliv i Region Sjælland". Projektet har til formål at udarbejde en handlingsplan, som både skal være grundlaget for, at bymidterne kan komme i gang med udvikling, og at der udarbejdes en ansøgning til EU's Strukturfonde.

Baggrunden for igangsættelsen af projektet er, at butiks- og serviceerhvervene i flere byer på Sjælland har haft tilbagegang i omsætning, samt en væsentlig reduktion i produktiviteten, alt sammen til ugunst for byliv og bosætning.

”Udfordringen er, at udviklingen af bymidte kræver tre parters samarbejde; kommunen, udlejerne og lejerne af lokalerne i stueetagen,” siger Kathrine Heiberg, direktør for Reteam Group og fortsætter:

”Den traditionelle metode med at en af de tre parter fremlægger en strategi har traditionelt medført mere diskussion end handling fra de øvrige parter. En af årsagerne er, at de tre parter har forskellige udgangspunkter, de har helt forskellige økonomiske og organisatoriske rammer og helt forskellige tidshorisonter. Når man til en situation, hvor diskussioner afløses af handlinger baseret på en i fællesskab accepteret strategi og handlingsplan, viser byen sin styrke.”

I projektet skal der gennemføres tre pilotprojekter om at udvikle detailhandlen i bymidter i Kalundborg, Guldborgsund og Ringsted kommuner, så de bliver relevante for borgerne og andre besøgende. Projektet er baseret på fem indsatser, der blandt andet omfatter kortlægning af status og erfaringer for detailhandlens udvikling og etablering af det nødvendige lokale netværk, som forudsætning for efterfølgende at kunne implementere elementerne fra handlingsplanen.

Reteam udvikler shopping centre, eksterne handelsområder og bymidter med strategiske udfordringer til attraktive detailhandelsdestinationer.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0