AnnonceLuk annonce
Læge frataget retten til at ordinere afhængighedsskabende medicin

31-08-2018

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Dagensmedicin.dk efterlyser praktiserende læge i Kalundborg, Jørgen Rose, lige nu en person med autorisation til at udskrive almen medicin, da han har fået frataget retten til at udskrive stærke smertestillende samt vanedannende medicin, hvilket gør det svært for ham at drive en praksis.

”Jeg søger derfor en, som kan komme 1-2 dage per uge og hjælpe med at udskrive disse mediciner. Dit job vil bestå i at have almenmedicinske patienter, og du skal have autorisation til almen medicin. Evt. en vagtlæge, som kunne tænke sig at have en dag i praksis om ugen,”skriver han i jobopslaget.

Læge Jørgen Rose, der har praksis i Kalundborg er blevet frataget retten til at ordinere afhængighedsskabende medicin i juli i år, fordi han ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har handlet groft uforsvarligt netop i forbindelsen med udskrivning af medicin. Afhængighedsskabende medicin omfatter både smertestillende medicin samt sove- og beroligende medicin.

”Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at Jørgen Peter Roses ordination af afhængighedsskabende lægemidler er foregået på groft uforsvarlig vis. Styrelsen har derfor truffet afgørelse om at indskrænke Jørgen Peter Roses ordinationsret således, at han indtil videre ikke må ordinere disse lægemidler,”skriver styrelsen den 20.juli i år, i deres autorisationsregister, der findes på styrelsens hjemmeside.

Læge Jørgen Rose oplyser også selv, på sin hjemmeside, at han har fået indskrænket retten til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler indtil videre.

Ikke første gang

Ydermere har Jørgen Rose i september 2015 fået indskrænket sin lægefaglige virksomhed i forhold til at måtte udføre vagtlægevirksomhed.Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i det offentligt tilgængelige autorisations register: 

”Årsagen er dels, at lægen har fået kritik i fire sager omhandlende hans virke som vagtlæge. Kritikken omfatter for ringe objektiv undersøgelse, for ringe beskrivelse af sygehistorie og symptomer, manglende sygebesøg til en patient med kraftig allergisk reaktion og ordination af stærk smertestillende medicin i tlf. til en, som udgav sig for at være en anden patient. Derudover sikrede lægen sig ikke som vagtlæge, tilstrækkelige oplysninger hos en inficeret patient med synshallucinationer, der således ikke fik den fornødne behandling, og senere afgiv ved døden. Endelig behandlede lægen i en anden sag ikke med fornøden omhu vedr. et dødsfald, og kendte heller ikke til reglerne for, hvornår politiet skal kontaktes i disse tilfælde.”

Ligeledes skriver styrelsen i samme register i oktober 2016, at Styrelsen for Patienssikkerhed den 14. oktober har påbudt praktiserende læge, Jørgen Rose, at følge bekendtgørelsen om journalføring.

”Det er styrelsens vurdering, at praktiserende læge Jørgen Peter Rose har udvist gentagen kritisabel faglig virksomhed, ved i flere tilfælde ikke at have ført journalnotater for sundhedsfaglige ydelser, og i et tilfælde at have skrevet en patients journalnotat i en anden patients journal.”

Det har ikke været muligt at få fat i læge, Jørgen Peter Rose for en kommentar.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0