AnnonceLuk annonce
Stor interesse for at ansætte en flygtning

09-02-2017

15 virksomheder var mødt op på Kalundborg Vandrerhjem for at høre om den nye IGU Uddannelse. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Jobcenter Kalundborg, i samarbejde med Kalundborg Erhvervsråd, afholdte onsdag et informationsmøde om den nye IGU-uddannelse, og interessen var overvældende stor.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Onsdag sidst på eftermiddagen havde Jobcentret og Kalundborg Erhvervsråd inviteret 15 virksomheder til et informationsmøde om de nye muligheder.

”Jeg må bare sige at når jeg kommer ud og besøger vores medlemmer, så må jeg konstatere at der er så mange virksomheder, at i ikke drømmer om det, der mangler arbejdskraft. Og Kalundborg Erhvervsråd har selvfølgelig, som en af sine hovedopgaver, at være med til at styrke den erhvervsmæssige udvikling i området, det her er en oplagt mulighed for at få arbejdskraft”, sagde Hans Søie, erhvervsdirektør, til de deltagende virksomheder.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

”Vi har et mål at få 50 ud i et IGU forløb i den tre årige forsøgsperiode, vi har faktisk et af de mest ambitiøse mål i hele landet, 50 er rigtigt mange i forhold til hvad andre kommuner har sat sig som mål, udfordringen er at virksomheder skal finde ud af at det ikke er farligt”, fortalte jobkonsulent i Jobcentret Christian Schaff.

Meningen er at alle flygtninge der er bosat i Kalundborg Kommune skal ud på arbejdsmarkedet og være selvforsørgende, hvor IGU uddannelsen er et skridt på vejen til at de bliver selvforsørgende, og Jobcentret håber at virksomhederne beholder flygtningen når IGU uddannelsen er overstået, og at de kan fortsætte i en ordinær lærerplads.

Stor interesse for IGU

De fremmødte virksomheder viste stor interesse for den nye IGU uddannelse, faktisk blev der indgået hele 14 aftaler på mødet, hvilket næsten svarer til en tredjedel af hele målsætningen for den tre årige prøveperiode.

”Vi sælger ikke gratis arbejdskraft, vi sælger et socialt ansvar til virksomhederne, og de vil gerne tage det, de er faktisk begyndt selv og skabe noget reklame på at tage et socialt ansvar, der bliver præstige i at tage en flygtning, virksomhederne erkender at det er et samfunds økonomisk problem hvis vi parkerer så mange på en overføringsindkomst”, siger jobkonsulent Ahmed Bichtaoui.

I Kalundborg Kommune er der pt omkring 230 flygtninge/indvandrere som skal i job, og Jobcentret accepterer ikke et nej fra borgerne.

”Loven siger jo at vi skal tilbyde en flygtning/indvandrer en virksomhedsrettet aktivitet inden for tre uger, vil de ikke tage i mod tilbuddet så er man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og så får man ingen penge, og vi har da oplevet at de så er forsvundet ud af landet igen”, fortæller Ahmed Bichtaoui.

Integrationsgrunduddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016.

Integrationsgrunduddannelsen er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering, men er ikke et tilbud i integrationslovens forstand.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0